Pályázatok
Kiírók
Névjegy
Pályázatok Pályázatok
Pályáztató szervezet
Vissza
Név:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Cím:
1054, Budapest, Alkotmány utca 25., Magyarország
Postacím:
1054, Budapest, Alkotmány utca 25.
Telefon:
ld. az alábbi linken Fax:
E-mail:
ld. az alábbi kinken
WWW:
ttp://www.emet.gov.hu, http://www.emet.gov.hu/szervezetek/szervezet3/#.UcFywkBdW9Y linkkel elérhető ügyfélszolgálati elérhetőségei megnyitás
Megjegyzés:
Érvényes pályázatai:
ÉrvényesCíme
09/06/2019HA hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása / NTP-PKTF-19
09/06/2019HNagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása / NTP-TMV-19
09/06/2019HA magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása / NTP-ATP-19
09/06/2019HA hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása / NTP-OTKP-19
09/06/2019HA tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása / NTP-TFJ-19
09/06/2019HAz innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása / NTP-ITKK-19
09/06/2019HA matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása / NTP-MTTD-19
09/06/2019HA hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása / NTP-KNI-19
09/06/2019HA hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása / NTP-MŰV-19
12/31/2019FElőadó-művészeti szervezetek többlettámogatása