Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
500 éve... - esszéírás
Kiíró:
Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
Határidő:
10/15/2017
Érvényes:
10/15/2017
Tárgymutató:
esszéírás - 500 éve...
Pályázhat:
- Magyar régiók középiskolái
- Erdélyi régió középiskolái
- Felvidéki régió középiskolái
- Kárpátaljai régió középiskolái
500 éve...

A Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány a Reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos esszé pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítson tudásuk megosztására, tájékozottságuk bővítésére.
Elsősorban a középiskolás korosztályt szólítjuk meg, hogy egy esszé megírásával tegyék közzé ismereteiket a reformáció társadalomra gyakorolt hatásáról, történelmi, egyháztörténeti jelentőségéről.

Cél:
Olyan dolgozatok beérkezését várjuk, amelyekben a pályázó részletesen kitér a reformáció kialakulásárának történelmi szükségszerűségére, hátterére és következményeire. Számítunk továbbá a pályázó saját meglátására is a témával kapcsolatban, melyet a beadott munkájában megfogalmazhat.
A beérkező esszéket egy szakértő bizottság bírája el.
Az esszéket 7 magyarországi és a 3 határon túli - erdélyi, kárpátaljai, felvidéki - régiókból várjuk.
A legjobb munkát benyújtó fiatalokat könyvjutalomban részesítjük.

Pályázók köre:
- Magyar régiók középiskolái
- Erdélyi régió középiskolái
- Felvidéki régió középiskolái
- Kárpátaljai régió középiskolái

Technikai feltételek:
Formai kritériumok: Az esszé terjedelme 2-3 oldal legyen, magyar nyelven.
Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt.
Az esszé elején (plusz 1 oldal) a pályázó neve, életkora, (iskolája, osztálya), elérhetősége szerepeljen.
Beküldés elektronikusan, az info@tudaseseletmod.eu e-mailcímre.

Díjazás:
A régiónként 3-3 legjobbnak ítélt munkát könyvjutalommal díjazzuk.

Beadási határidő: 2017. október 15.

Elbírálás: 2017. október 30.

Eredményhirdetés: 2017. október 31.
http://www.tudaseseletmod.eu/


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu