Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Kármán Tódor-díj 2016
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/01/2016
Érvényes:
09/01/2016
Tárgymutató:
díj, Kármán Tódor
Pályázhat:
természetes és jogi személyek
A Kármán Tódor-díj 2016. évi pályázati felhívása

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendeletével (a továbbiakban: 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet) a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági élet szereplőinek elismerésére Kármán Tódor-díjat alapított.

A díjat természetes és jogi személyek kaphatják.

A díjra pályázni lehet vagy arra javaslatot lehet tenni az oktatási intézményeknek, illetve az oktatásban és kutatásban részt vevő személyeknek. Ugyanazon intézményeknek, vagy magánszemélyeknek, ugyanaz a díj egy ízben adományozható. Ettől eltérően ugyanaz a díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.

Évente legfeljebb tíz díj adományozható, amelynek átadására évente egyszer, az év utolsó hónapjában kerül sor. A díjjal oklevél és emlékérem jár.
A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy mi a támogatás vagy az együttműködés szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint mennyi a támogatás pénzben kifejezhető értéke.

A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3-5 oldal) 2016. szeptember 1-jéig az Emberi Erőforrások Minisztériuma Protokoll Osztályára (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 3. és 4. mellékletében szereplő adatlapok kitöltésével együtt kell benyújtani.

A pályázati felhívás az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag vezetői hírei között jelenik meg.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu