Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Hubert Curien- Balaton Program
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Francia Külügyminisztérium
Határidő:
05/07/2018
Érvényes:
05/07/2018
Tárgymutató:
Hubert Curien- Balaton Program
Pályázhat:
magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékeinek, intézeteinek, kutatócsoportjainak, valamint kutatóintézetek
Felhívás
magyar-francia társadalomtudományi együttműködések megvalósítására a Hubert Curien- Balaton Program keretében
PÁLYÁZAT HÁTTERE

A Tempus Közalapítvány és a francia Külügyminisztérium (MEAE), valamint a francia Felsőoktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium (MESR) felhívást tesz közzé magyar-francia kétoldalú, két év időtartamra szóló projektek megvalósítására a társadalomtudományok terén.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A Balaton Program - Programme Hubert Curien keretében magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékeinek, intézeteinek, kutatócsoportjainak, valamint kutatóintézetek jelentkezését várjuk, akik francia partnerükkel közös együttműködést kívánnak megvalósítani.

PÁLYÁZAT CÉLJA
A program célja kiemelkedő kutatási projektek létrehozása. Előnyt élveznek az új együttműködések, és fiatal kutatók és doktoranduszok közreműködése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás maximálisan elnyerhető összege a magyar partner részére projektenként évi 500.000,- forint, a két évre összesen 1.000.000,- forint.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
- Élő kapcsolat a francia partnerintézménnyel, közös tervezés, egybehangzó projektleírás.
- Jól felépített, szakmailag és pénzügyileg megalapozott kutatási és költségterv
- Kizárólag azok a pályázatok fogadhatóak el, amelyeket mindkét fél benyújt a saját országa kijelölt pályáztató szervezetéhez.
- Korábban már támogatott projektek nem pályázhatnak újra közvetlenül a támogatott időszak befejezését követően.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI:
- A tervezett projekt hossza legfeljebb két év.
- A támogatást évenként folyósítják.
- A támogatást kizárólag az adott év január 1. és december 31. között lehet felhasználni, nem vihető át a következő évre.
- A támogatás kizárólag a projektben részt vevő kutatók két ország közötti mobilitásainak a fedezésére használható fel.
- A projekt megvalósításához szükséges minden egyéb költséget saját vagy egyéb forrásból kell finanszírozni.
- A projektben részt vevő magyar felsőoktatási hallgatók a Franciaországban történő kutatásukhoz kiegészítésképpen folyamodhatnak támogatásért a budapesti Francia Nagykövetséghez:
http://www.hongrie.campusfrance.org/fr/actualite/campagne-de-bourses-pourlann%
C3%A9e-2018-2019
- A támogatás megítélése a 2. évre a következő feltételektől függ:
o az 1. évre megítélt támogatás optimális felhasználása.
o az elért tudományos eredményeket bemutató részbeszámoló benyújtása
o pénzügyi elszámolás készítése a naptári év vége előtt megvalósított vagy tervezett tevékenységekről.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7., 23h

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A jelentkezés benyújtása kizárólag online, a Tempus Közalapítvány http://www.scholarship.hu címen elérhető pályázati rendszerében történik.
A Tempus Közalapítvány először megvizsgálja a pályázó jogosultságát, ezt követően formai értékelést végez. A formailag megfelelő pályázatokat két külső független szakértő értékeli a felhívásban megfogalmazott szakmai célok alapján.
2018 őszén közös (EMMI- NKFIH- Francia Külügy-, valamint Felsőoktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium- TKA) értékelő bizottsági ülésre kerül sor, aminek eredményeképpen két magyar társadalomtudományi projektet választ ki a bizottság.
A támogatásról a döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg.
A szakmai értékelés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.
A pályázókat a Tempus Közalapítvány értesíti a pályázat eredményéről (elfogadás/tartaléklista/elutasítás).
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Értesítés a döntésről: várhatóan 2018. november vége
A projektek legkorábbi kezdete: 2019. január 1.

PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK
A TKA online pályázati rendszerébe történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- Kitöltött jelentkezési lap (ld. űrlap a mellékletben)
- A program résztvevőinek önéletrajza
- A projekt rövid leírása maximum 2 oldalban

A PROJEKTEK UTÁNKÖVETÉSE:
- A projektek végét követően legkésőbb három hónapon belül záróbeszámoló benyújtása kötelező. Ezt a Tempus Közalapítvány online pályázati rendszerébe kell benyújtani.
- A projekt keretében közzétett publikációkban említést kell tenni arról, hogy a támogatást a Tempus Közalapítvány révén az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította.
A Hubert Curien-Balaton program koordinátora francia részről:
Sébastien Reymond
Tudományos és Technológiai attasé
Franciaország Budapestre Akkreditált Nagykövetsége
Telefon: 489-4260
E-mail: s.reymond@inst-france.hu
A program társadalomtudományi együttműködések területének koordinátora magyar részről:
Hernádi Anna
egységvezető-helyettes
Felsőoktatási egység
Tempus Közalapítvány
Telefon: 237 13 00/162. mellék
E-mail: anna.hernadi@tpf.hu

A Hubert Curien- Balaton Programban részt vevő francia partnerek részére további információ és az online jelentkezési felület elérhető az alábbi honlapon:
http://www.campusfrance.org/fr/balaton.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu