Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Felhívás Országos Ágazati Alapvizsga vizsgaelnöki névjegyzékbe történő jelentkezésre
Kiíró:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Határidő:
11/30/2020
Érvényes:
11/30/2020
Tárgymutató:
országos Ágazati Alapvizsga vizsgaelnöki névjegyzékbe történő jelentkezés
Pályázhat:
az a személy vehet részt, aki az ágazati alapoktatásnak megfelelő
Felhívás Országos Ágazati Alapvizsga vizsgaelnöki névjegyzékbe történő jelentkezésre

Felhívás
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott
ORSZÁGOS ÁGAZATI ALAPVIZSGA VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKBE
történő jelentkezésre

1. A pályázat kiírás célja
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján a gazdasági kamara az adott ágaztában történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát országosan egységes eljárás keretében mérő ágazati alapvizsga vizsgaelnöki teendőinek ellátására az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.
Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

2. A pályázaton történő részvétel feltételei
A pályázaton az a személy vehet részt, aki az ágazati alapoktatásnak megfelelő:
- szakmunkás bizonyítvánnyal és mesterlevéllel, továbbá tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
- technikusi oklevéllel, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
- felsőfokú szakképesítéssel, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
- főiskolai, egyetemi diplomával és öt éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik és büntetlen előéletű (hatósági erkölcsi bizonyítvány).
Előnyben részesül az, aki
- kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve
- szerepel a szintvizsga/vizsgafelügyelői/szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott ágazatban/ágazati alapoktatásnak megfelelő szakmában).

3. A pályázat benyújtásának határideje és módja:
Pályázni a területi gazdasági kamarák honlapján közzétett ágazatokra/ágazati alapvizsgákra lehet.
A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.
Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje 2020. november 30.
A benyújtott pályázatok elbírálása december hónapban történik. A pályázatok benyújtása ezt követően folyamatos.
A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a területi gazdasági kamara bírálja el, és ágazati alapvizsga elnöki kinevezési javaslatként továbbítja az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.
A megfelelő ágazati alapvizsga elnöki pályázatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyja jóvá.
Az ágazati alapvizsga elnök kinevezése 3 évre szól azzal, hogy az újonnan kinevezett ágazati alapvizsga elnöknek a kinevezést követő 6 hónapon belül - feladatának megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében - on-line vizsgát kell tenni.

4. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.
Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.
A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara címére:
1016 Budapest, Krisztina körút 99.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került ágazati alapvizsga elnöknek részt kell vennie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásukról számot is kell adni.

A borítékon kérjük feltüntetni: "Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék"

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Dencsikné Horváth Imelda
területileg illetékes gazdasági kamara (vizsgadelegáló referense)
https://bkik.hu/hu/hirek/agazati-alapvizsga-elnoki-palyazat


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu