Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
KKV START INNOVÁCIÓ / 2020-1.1.1-KKV START
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
11/27/2020, 12/22/2020
Érvényes:
12/22/2020
Tárgymutató:
mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése
Pályázhat:
Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek
- 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
- Minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START

Elektronikus benyújtás határideje: 2020. december 22. 16:00
2020. november 27.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül
További beadási határidők:
2020. december 22.
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg 12 000 000 000 Ft
Beérkezett igény: 13 472 millió Ft
Benyújtható igény: 20 000 millió Ft
Pályaművek száma 700-800 db
Beérkezett pályázatok száma: 770
Igényelhető támogatás 10-20 MFt
Pályázat futamideje 12-24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Pályázat elektronikus benyújtása az Elektronikus Pályázó, Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK)

A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:
1. humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
2. humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
3. humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.

A benyújtás módja
Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. Az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kitöltött szakmai vélemény iránti kérelem elbírálása után állítja ki az NKFI Hivatal a kérelemre vonatkozó szakmai véleményt, mely lehet támogató vagy tartaléklistáról támogatható vagy elutasító.
A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása:
- 1. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. június 19. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 07. 16:00 óra.
- 2. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. július 20. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 27. 12:00 óra.
- 3. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. december 22. 16:00 óra
A szakmai támogató véleménnyel rendelkezőknek a támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

A pályázók köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek
- 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
- Minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.

A támogatható célkitűzések köre
- önállóan támogatható tevékenységek: innováció bevezetésére irányuló tevékenység adaptív innovációs tevékenység, fejlesztési tevékenység
- önállóan nem támogatható: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, projekt koordinációs tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke
A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatás mértéke maximum 60%. Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu