Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
2018 - #Mindentegylapra! - szakmai innovációs pályázat
Kiíró:
Magyar Népművelők Egyesülete
Határidő:
02/04/2018
Érvényes:
02/04/2018
Tárgymutató:
művelődési formák, alkalmak, módszerek folyamatok létrehozása és fejlesztése
Pályázhat:
közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai
2018 - #Mindentegylapra! - szakmai innovációs pályázat

A Magyar Népművelők Egyesülete "Közművelődési szakmai innovációs pályázat”-ot ír ki a közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.

- A pályázat célja:
Olyan új, korunk kihívásaira reflektáló (és akár technológiáját is használó) - már megvalósult vagy tervezett -, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, amelyek megmutatják a intézmények sokszínűségét, kreativitását és akár új hagyományok teremtésére való képességét.
Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.

- A pályázat benyújtásának módja:
Egy pályázó maximum két pályázatot adhat be. A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai innovációs program:
- nevét;
- az innovációs program célját és várható eredményeit;
- a szakmai innovációs program illeszkedését a közművelődési feladatellátás rendszerébe;
- a célközönség pontos meghatározását;
- a program megvalósításának tervét (előkészítés, lebonyolítás - gyakoriság, időtartam stb.);
- a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, szakmai anyagok stb.);
- a szükséges személyi feltételeket;
- a program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetést;
- a szakmai innovációs program terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázatban valamennyi felsorolt szempontot szükséges kifejteni!
Pályázni kizárólag a http://www.kulturhazak.hu weboldal Pályázatok/ közművelődési szakmai innovációs pályázat menüpontból letölthető word dokumentum kitöltésével és honlapra való feltöltésével lehet.

A pályázatok feltöltésének kezdete: 2018. január 1., határideje: 2018. február 4.

- A pályázat értékelése:
A benyújtott pályázatokat szakértőkből alakult bíráló bizottság értékeli.

- A pályázat díjazása:
A három legjobb pályázatot díjazzuk: az első helyezett 100 000 Ft, a második 75 000 Ft, míg a harmadik helyezett 50 000 Ft pénzjutalomban részesül.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu