Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Jelek 2018 Irodalmi pályázat
Kiíró:
Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre
Határidő:
09/10/2018
Érvényes:
09/10/2018
Tárgymutató:
jelek hagyása magunk után az utókornak a magyar irodalomban
Pályázhat:
hazai és határon túl élő alkotók
Jelek 2018 Irodalmi pályázat

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre
irodalmi pályázatot hirdet
A pályázat fővédnöke: Molnár Áron, Algyő Nagyközség polgármestere
A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban
A pályázat weboldala és e-mailcíme: http://www.gyeviart.hu
gyeviart@gmail.com
Pályázók köre: pályázatunkra amatőr és kezdő szerzők tollából várunk irodalmi műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók is.
Alsó életkori határ: betöltött 18. életév
Pályázatunkon a Gyevi Art Kulturális Egyesület tagjai nem vehetnek részt!

Pályázat célja: Hagyományteremtő pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet az irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy- egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.

Pályázat beküldési határideje: 2018. szeptember 10.

Formai követelmények: Pályázni versekkel és novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni e-mailben vagy postán, csatolva a kitöltött és aláírt Pályázati Űrlapot is.
Email: gyeviart@gmail.com
Tárgy rovatba kérjük beírni: "Jelek 2018 Irodalmi pályázat"
Postán: 6750 Algyő Kastélykert u. 63
nyomtatott formában.

Egy pályázó: vers kategóriában maximum 2 alkotással novella kategóriában 1 alkotással pályázhat.
A pályázat nem jeligés.

Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 24 sor lehet novella esetében maximum 3 gépelt oldal

Formázási előírások: - A/4-es lap - mindegyik margó 2,5 cm - betűtípus: Times New Roman 12 - sorköz szimpla.
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést és a szó jelentését kérjük feltüntetni a mű alatt zárójelben.
Formai és tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni,melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd:obszcén szavak illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek stb.)

Nevezési díj: 1000 Ft/pályázó/kategória
A nevezési díj átutalással teljesíthető a pályázat beadási határidejéig a Gyev Art Kulturális Egyesület 57600125-11067517 számú számlájára.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy "Jelek 2018"
Nevezési díjat a pályázat kiírója nem fizet vissza.

Figyelem: A kiíró a változtatás jogát fenntartja - a meghirdetettektől eltérően is dönthet.
Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.
A pályázattal kapcsolatos esetleges közlemény a: http://www.gyeviart.hu/index.php/tollforgatók oldalon érhető el.
A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát.
Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül - a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

Pályaművek zsűrizése: szakmai zsűri: a kiíró által felkért személyek.
Várjuk a kedves olvasók szavazatát is 2018. szeptember 30.-ig, mely 2018. szeptember 11-től érhető el a https://www.facebook.com/partollalk/ oldalon.
A legtöbb szavazatot elért pályázó közönségdíjban részesül.
A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!
A pályázati anyag publikálása: Minden pályázónk válogatott alkotása folyamatosan megjelenik a weboldalon.
Eredményhirdetés: 2018. október 13-án Algyőn megrendezésre kerülő irodalmi esten.
Díjazás kategóriánként:
1. helyezett
Elismerő oklevél + 20 000 Ft értékű utalvány
2. helyezett
Elismerő oklevél + 15 000 Ft értékű utalvány
3. helyezett
Elismerő oklevél + 10 000 Ft értékű utalvány
Közönségdíj
Elismerő oklevél + 5000 Ft értékű utalvány

A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat pluszban és további különdíjakat is adományozhat.
A díjazottakat e-mailben, ill. telefonon értesítjük.
Pályázat érvényessége: A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
- nem érkezik be a megadott határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából;
- nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból;
- nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj;
- nem magyar nyelvű a pályamunka;
- jogsértő tartalmú a pályamunka;
- egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek.
http://www.gyeviart.hu/index.php/tollforgatok


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu