Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Sándor Imre Pr-díj
Kiíró:
Magyar Public Relations Szövetség
Határidő:
09/15/2017
Érvényes:
09/15/2017
Tárgymutató:
kommunikáció-díj, Sándor Imre
Pályázhat:
Minden olyan, Magyarországon bejegyzett PR ügynökség és vállalat, amely 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között a pályázati kiírásnak megfelelő munkát végzett
SÁNDOR IMRE PR-DÍJ KIÍRÁS - 2017
Pályázati kiírás

A Magyar Public Relations szövetség (MPRSZ) ismét meghirdeti szakmai díját, amelynek névadója Sándor Imre (1933-2007), a hazai kommunikációs iparág egyik elméleti megalapozója, professzor emeritus, a Corvinus Egyetem Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékének korábbi vezetője.
A díj a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályázatokat - hírnévmenedzsmentmunkákat és kampányokat - ismeri el anélkül, hogy különböző pályamunkák között abszolút rangsor felállítására törekedne. A Magyar Public Relations Szövetség bízik abban, hogy ez a díj hozzájárul a public relations szakma elismertségének erősödéséhez, valamint a szakmai színvonal további növeléséhez.
A Sándor Imre PR-Díj pályázaton elért helyezések beleszámítanak a Kreatív magazin által minden évben összeállított PR Toplista rangsorának meghatározásába. A Kreatív PR Toplistát a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) pr-tagozatának szakmai támogatásával állítja össze.
Ki pályázhat?
Minden olyan, Magyarországon bejegyzett PR ügynökség és vállalat, amely 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között a pályázati kiírásnak megfelelő munkát végzett.
Az MPRSZ nem fogad el politikai és/vagy pártokhoz kötődő kampányokat, valamint vallási tárgyú, vagy egyház(ak)hoz kötött pályamunkákat sem - kivéve a kifejezetten társadalmi jellegű, jótékonysági, katasztrófakár-enyhítési, és kisebbségi felzárkóztató PR kommunikációs kampányokat.

Pályázható kategóriák

1. Hírnévmenedzsment
A pályázati kiírásban meghatározott időszakban, de minimum 6 hónapon keresztül az ügyfél, illetve saját szervezet számára végzett, több PR-szakterületre kiterjedő ügynökségi, ill. vállalaton belüli PR-tevékenység, amely mérhetően hozzájárult a vállalat/szervezet reputációjának javításához, a hírnév fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az esetlegesen sérült hírnév helyreállításához.
Az értékelésnél hangsúlyosan számít a megbízó szervezet, ill. a vállalat vezetésének nyújtott tanácsadói tevékenység tartalma. A pályázatok elbírálása során előnyt jelent az ügyfél, ill. a vállalat vezetésének pozitív értékelése a munkáról. (Amennyiben a pályázónak erre módja van, csatolja be az ügyfél, ill. a vállalat vezetésének véleményét, elismerő levelét, vagy nyilatkozatát.)

2. Kommunikációs kampány
Olyan, a pályázati időszakban végzett, időben egyértelműen behatárolható, mérhető eredménnyel rendelkező kommunikációs aktivitás, amely a PR-szakma klasszikus szakterületei közül legalább egyet azonosít, és módszertanában többféle megoldást is hasznosít (a sajtókapcsolatoktól a digitális kommunikáción keresztül a rendezvényszervezésig). Szükséges kommunikációs aktivitás eredményeinek a bemutatása, valamint az értékelési/mérési metodika ismertetése is.
Iparági bontás
A pályázatok benyújtásakor, kérjük, jelöljék meg, hogy mely iparágba tartozó ügyfélnek végezték a nevezett munkát. A választható iparágak:
- Művészet
- Egészségügy
- Energetika
- Építőipar
- FMCG
- Ingatlan
- Média és szórakozás
- Non-profit és civil szféra
- Pénzügy, bank, biztosítás
- Startup
- Szállítás, közlekedés
- Technológia
- Telekommunikáció és IT
- Turizmus és vendéglátás
- Egyéb

A pályázatok felépítése
A pályázatokban az alábbi egységeket kérjük elkülöníteni:
1. Alaphelyzet bemutatás, kommunikációs kihívások
2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban szereplő alapötlet/koncepció a pályázó önálló szellemi terméke-e, vagy a megbízótól/más ügynökségtől származik-e (vagy pl. egy globális kampányra épül-e).
3. Célok, célcsoportok
4. Kommunikációs stratégia és üzenetek
5. A stratégia megvalósítása, módszerek, eszközök, és időzítésük
6. Az ügynökség és az ügyfél között kapcsolattartás menete, minősége, a tanácsadás tartalma
7. A munka/kampány eredményének mérési módszerei és ténylegesen elért eredmények bemutatása
8. A munka/kampány jövőbeni felhasználási/folytatási lehetőségei
9. A kitűzött célok elérésének ügynökségi értékelés

A zsűri
A pályázatokat - mindkét kategóriában - elbíráló zsűri a Magyar Public Relations Szövetség elnökségének tagjaiból, valamint jogi tagjaiból és szakmai képviselőiből áll.
A zsűri elnöke:
- R. Kovács Dániel, Magyar Public Relations Szövetség elnökségi tag, Front Page Communications ügyvezető
A zsűri tagjai:
- felkérés alatt

A zsűri értékelésének folyamata
A szakmai zsűri tagjai összesen 100 pontot adhatnak egy pályázatra, ezen belül minden értékelési szempont alapján maximum 20 pontot adhatnak.
A bírálat egyenként, online rendszerben zajlik, de a zsűri tagjai lehetőséget kapnak személyes egyeztetésre is. A meghatározott bírálati szempont alapján az egy-egy pályázatra maximálisan adható pontszám összesen 100.
A zsűri által az értékelési folyamat során meghatározott pontszám feletti pályázat(ok) shortlistre kerül(nek), míg a zsűri a shortlist-re került pályázatok közül választja ki a díjazott pályaműve(ke)t.
A zsűri dönthet úgy, hogy a Sándor Imre PR-díj fődíjat is odaítéli egy-egy díjazott pályaműnek mindkét kategóriában.
A zsűri tagjai elfogultságot nyújtanak be minden olyan pályázat elbírálásakor, amelyben bármilyen szempontból érintettek. Ilyen esetben a többi zsűritag által adott pontok átlagát számoljuk, az elfogultságot jelentő zsűritag nem szavaz az adott pályázat értékelésekor.
Az értékelés szempontjai
A szakmai zsűri az alábbi szempontok alapján bírálja el a pályázatokat:
1. Az alapkoncepció értékelése (amennyiben a pályázótól származik az), a szakmai eszköztár kiválasztása, használatának egyensúlyozása, iparági ismeretek és a választott kommunikációs stratégia
2. Az üzenetek értelmezhetősége, hatékonysága, kommunikálhatósága és kommunikálása
3. Újszerűség, egyéni látásmód, a megszokott kommunikációs keretek kitágítása
4. A munka alapossága, a megvalósítás gondossága és részletessége
5. Az eredmények bemutatása, a kampány/projekt hatása az ügyfél üzletmenetére
Nevezési díj
A nevezési díj mindkét kategóriában egységesen 45 000 Ft + áfa.
Azon ügynökségek, amelyek a Magyar Public Relations Szövetség ügynökségi tagjai, egy pályázatot nyújthatnak be INGYENESEN, a többi nevezésből pedig 50% engedményt kapnak.
A nevezési díjat a kategória megjelölésével a Magyar Public Relations Szövetség MagNet Bank 16200151-18522457 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egyidőben. (A cégek számlaigényüket jelezzék az MPRSZ titkárságának: titkarsag@mprsz.hu).
A nevezési díj tartalmazza két fő részvételét az ünnepélyes díjátadáson.
Időzítés
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
Eredményhirdetés: 2017. november
Technikai információk a pályázat benyújtásával kapcsolatban
A pályázat első oldalon kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:
- A pályázott kategória
- Az ügyfél iparága
- A pályázati anyag címe
- A pályázott kommunikációs program személyi felelősei
- A pályázó ügynökség/vállalat neve (megnevezhető társpályázó is, de ebben az esetben is csak egy díj kerül kiadásra a társpályázó megnevezésével együtt)

Formai követelmények:
- A pályázati anyagot kizárólag digitálisan kérjük benyújtani
- Terjedelmi korlát: max. 10.000 karakter (szóközökkel együtt), amely nem tartalmazhatja a mellékleteket.
- Word vagy ppt formátumban (a mellékletek lehetnek ettől eltérőek)

Beadás módja:
- Kísérőlevelében kérjük megadni: Kontaktszemély, és annak elérhetőségi adatai
- Több pályázat esetén érjük, azokat pályázatonként, egyesével elküldeni a titkarsag@mprsz.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyába kérjük megadni: Sándor Imre 2017 - ügynökség neve - kategória - pályázat címe

Egyéb:
- Az MPRSZ fenntartja magának a jogot, hogy a terjedelmi korlátot meghaladó, vagy nem a megadott felépítésben (lsd. korábban részletezett 9 pontból álló egység) beadott pályázatokat a versenyből kizárja.
- A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy az egyes pályázatokat indoklás nélkül másik kategóriába sorolja át.
- Az MPRSZ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a szakmai zsűri egy adott kategóriában egyetlen pályázatot sem értékel a Sándor Imre PR-díjra, vagy fődíjra érdemesnek, akkor az adott kategóriában ne adja ki az adott díjat.
- A pályázatot benyújtó szervezetek hozzájárulnak, hogy pályaműveiket az MPRSZ honlapján közzé tegye. Ehhez kapcsolódóan kérjük, hogy a pályázat publikálásra szánt részében csak olyan adatokat szerepeltessenek, amelyek nyilvánosak.
Hivatalos székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 3. Levelezési cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 14. fs.4. mprsz@mprsz.hu; titkarsag@mprsz.hu; http://www.mprsz.hu; http://www.facebook.com/mprsz


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu