Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Novellapályázat - Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus
Kiíró:
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Határidő:
11/01/2017
Érvényes:
11/01/2017
Tárgymutató:
novellaírás - Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus
Pályázhat:
Tizennégy évet betöltött szerzők műveit várjuk, határon innen és túlról. Lehetőség van közös szerzői mű benyújtására
NOVELLAPÁLYÁZAT

Novellaíró pályázatot hirdet az idén 150 éves Központi Statisztikai Hivatal

A pályázat témája
Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus
Pályázók köre
Tizennégy évet betöltött szerzők műveit várjuk, határon innen és túlról. Lehetőség van közös szerzői mű benyújtására.
Beküldési határidő 2017. november 1.

Formai követelmények
- Microsoft Word (.doc vagy .docx) formátum
- Legalább10 000, legfeljebb 25 000 karakter terjedelem
- Magyar nyelven írott prózai mű, e-mail mellékletben küldve a novellapalyazat@ksh.hu címre.

Pályázati feltételek
- Egy pályázó legfeljebb 3 alkotással nevezhet.
- Kizárólag eddig publikálatlan alkotások beküldését várjuk.
- A pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési és regisztrációs űrlapot kell csatolni, elfogadva az adatkezelési feltételeket.
- A pályaműveknek határidőre be kell érkeznie.

A pályaművek elbírálása
- A benyújtott pályaműveket a kiíró által felkért, statisztikusokból és irodalmárokból álló szakmai zsűri bírálja el.
- A legjobbnak ítélt három alkotást díjazzuk.
- Lehetőséget biztosítunk olvasói szavazatoknak is, amelyek alapján közönségdíjat is kiosztunk.

Pályázati anyag publikálása
- A kiíró által arra érdemesnek tartott műveket a KSH nyomtatott formátumban vagy online felületein publikálhatja.

Eredményhirdetés
- A beküldési határidőtől számított 45 napon belül eredményt hirdetünk.
- A nyertesek neveit a KSH, honlapján és Facebook-oldalán is közzéteszi.

Díjazás
- 1. helyezett: 300 000 forint
- 2. helyezett: 200 000 forint
- 3. helyezett: 100 000 forint
- Közönségdíj: 250 000 forint
A díjazás kifizetésére a mellékelt szerződéses feltételek szerint kerül sor.
A felhasználási díj adóköteles jövedelemnek minősül, a levonásokat a KSH teljesíti a kifizetést megelőzően.
Közös szerzői mű esetén a nyertes szerzők kötelesek közölni a KSH-val a szerzői jogok arányát. A díjazás ennek arányában illeti meg az egyes szerzőtársakat. Amennyiben a szerzők a szerzői jogok arányát nem jelölik meg, úgy a KSH azokat egyenlő arányúnak tekinti, és a díjazást is egyenlő arányban fizeti ki a felhasználási szerződés keretében a szerzőtársaknak.
További információ: http://www.ksh.hu/novellapalyazat

Adatkezelési feltételek
A KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. A pályázaton való részvétel feltétele a lenti jelentkezési és regisztrációs űrlap kitöltése. A kitöltéssel egyidejűleg a pályázó elfogadja a pályázati kiírás feltételeit.
A pályázaton részt vevők által a jelentkezés és regisztráció során megadott, a pályázat céljára felhasznált személyes adatok kezelője kizárólag a KSH. Az adatkezelés jogalapja a pályázaton részt vevők által önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont) a pályázaton való részvételhez. Jelen pont a résztvevők tájékoztatásának minősül. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel a nyertesekkel, valamint a novellapályázattal összefüggő kommunikációs tevékenység. Ennek érdekében a KSH a jelentkezési és regisztrációs űrlapon megadott hozzájárulás alapján nyilvánosságra hozza a novellapályázat nyerteseinek nevét és lakóhelyét (települését). Nyertesség esetén a felhasználási szerződés megkötése érdekében az abban megjelölt további személyes adatok megadása is szükséges a díjazás kifizetése céljából. A megadott személyes adatokat a KSH a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, elkülönítetten kezeli.
A pályázó kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton vagy másolat útján);
c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Az érintett jogainak megsértése esetén,
a) a KSH belső adatvédelmi felelőséhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-341-6419);
b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Dehonesztáló, másokat sértő műveket nem bírálunk el, azokat kizárjuk a pályázati eljárásból.
A KSH fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőségű pályaművek esetében nem hirdet nyerteseket.
http://www.ksh.hu


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
KSH_novellapalyazat_ FELHÍVÁS.docx
File Attachment Icon
KSH_ novellaíró-pályázat_SAJTOANYAG_f.doc
File Attachment Icon
KSH_novellapalyazat_ KIÍRÁS.docx