Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Veled Közösen - nonprofit szervezetek programja
Kiíró:
IKEA
Határidő:
10/31/2017
Érvényes:
10/31/2017
Tárgymutató:
nonprofit szervezetek programja - Veled közösen
Pályázhat:
Olyan Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vehetnek részt a pályázatban, melyek a "Veled Közösen" program szabályzatát (továbbiakban szabályzat) betartva beküldik a helyesen kitöltött jelentkezési lapot

Részletes szabályzat
1. A program szervezője az IKEA Lakberendezési Kft. (a továbbiakban szervező), székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., adószám: 10731084-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-162734.

A jelen program a szervező következő áruházaiban érvényes:
Magyarország - Budapest, Örs vezér tere; Budaörs, Budapest - Soroksár.

2. Olyan Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vehetnek részt a pályázatban, melyek a "Veled Közösen" program szabályzatát (továbbiakban szabályzat) betartva beküldik a helyesen kitöltött jelentkezési lapot. A "Veled Közösen" program lényege, hogy IKEA FAMILY klubtagok 0-18 éves gyerekekkel foglalkozó nonprofit szervezeteket jelölhetnek. Az IKEA FAMILY klubtagok által jelölt szervezeteket a jelölést követően keresi meg az IKEA, hogy azok kitöltsék a részletes jelentkezési adatlapot, amely alapján a pályázatuk benyújtható. Ezután a két IKEA áruház munkatársai kiválasztják azt az 5-5 pályázatot, melyek megtalálhatók lesznek a http://www.veledkozosen.hu weboldalon, ahol az IKEA FAMILY klubtagok szavazhatnak ezekre, amely alapján a szervező a szavazás értékelését követően, annak figyelembevételével választja ki az áruházakban a legjobbnak tartott pályázatokat. A szervező által kiválasztásra kerülő projekteket az IKEA Lakberendezési Kft. termékek és lakberendezési szakértelem formájában támogatja jelen szabályzatban meghatározottak szerint. A kiválasztott 5 project mindegyike részesül támogatásban, amelyet a szervező IKEA termék formájában nyújt.

A kiválasztott szervezetek a leadott szavazatok száma alapján az alábbi értékű az IKEA választékában szereplő terméket kaphatják meg támogatásként . A támogatás nyújtása során a lent megjelölt érték az IKEA Lakberendezési Kft által forgalmazott termékek bruttó, azaz forgalmi adót tartalmazó fogyasztói árát jelenti.

1. helyezett : 3 000 000 HUF
2. helyezett: 1 500 000 HUF
3. helyezett : 1 000 000 HUF
4. helyezett : 750 000 HUF
5. helyezett: 500 000 HUF

A fenti támogatást az IKEA termék formájában nyújtja, a támogatás készpénzre nem váltható.

A fenti 5 (öt) kiválasztott szervezet közül az IKEA munkatársai kiválasztanak egy szervezetet aki további 500 000 HUF díjazásban részesül. Az IKEA áruház munkatársai 2018. február 1. és 2018 február 28. között szavazhatnak. A szavazás eredménye az IKEA Family tagok szavazásától független, azt nem befolyásolja.

3. A program résztvevőit az IKEA FAMILY klubtagok a http://www.veledkozosen.hu weboldalon jelölhetik.

4. A pályázat négyfordulós:
I. Az első forduló 2017. október 1. és 2017. október 31 közötti időszakban kerül megrendezésre, melynek keretében az IKEA FAMILY klubtagok (a továbbiakban jelölők) jelölhetik a nonprofit szervezeteket. Egy jelölő egyszerre több nonprofit szervezetet is jelölhet.
II. A második fordulóban a jelölt non-profit szervezeteket a szervező arra bíztatja, hogy fogadják el a jelölést és nyújtsák be a pályázatukat az on-line jelentkezési lehetőségen keresztül, legkésőbb 2017. november 7-én, 23:59 percig.
III. A 2017. november 8. és november 30. között zajló harmadik forduló keretében az IKEA munkatársai a jelen szabályzat 5. pontjában megadott követelmények alapján mindkét áruházban kiválasztanak 5 pályázatot.
IV. A negyedik forduló 2018. február 1. és 2018. február 28. 15 óra között kerül megrendezésre, és a harmadik fordulóban kiválasztott pályázatok felkerülnek a http://http://www.veledkozosen.hu weboldalra, ahol az IKEA FAMILY klubtagok szavazhatnak az általuk kiválasztott projektre. Mindkét áruház esetében a legtöbb szavazatot kapott projekt kerül kiválasztásra. A szavazásban csak olyan IKEA FAMILY klubtagok vehetnek részt, akik 2017. november 30-a előtt bármely magyarországi IKEA áruházban regisztráltak. Minden IKEA FAMILY klubtag csak egyszer szavazhat.

5. Résztvevők, illetve a pályázatokra vonatkozó feltételek:
a) Csak nonprofit szervezet pályázhat.
b) Az alábbi tevékenységekkel nem lehet pályázni:
Vállalati képzés vagy posztgraduális tanfolyam
PR- és marketingkampány
Művészeti és szórakoztató rendezvények támogatása
Sportrendezvények.
c) A nonprofit szervezet már több mint 1 éve működik.
d) Minden szervezet csupán egyetlen pályázatot nyújthat be.
e) A pályázat célja javítani a 0 és 18 év közötti gyermekek körülményein.
f) A pályázatban szereplő érték nem haladhatja meg a bruttó 3 000 000 forint értéket.
g) A pályázatban szereplő projekt megvalósításának tervezett dátuma.
h) Amennyiben egy adott áruházban ötnél több pályázat egyenlő helyezést ér el, a pályázat beérkezésének dátuma a mérvadó a kiválasztás során.

6. A http://www.veledkozosen.hu weboldalon történő szavazást követően mindkét áruházban öt-öt pályázat kerül kiválasztásra, amelyek ezt követően valósíthatóak meg. A projektek megvalósításához szükséges fenti f.) pontban szereplő bruttó értékhatáron belül megjelölt összeg nem készpénzben, hanem az IKEA választékában lévő termékek szolgáltatásával kerül kiegyenlítésre.Az IKEA fenntartja a jogát arra, hogy meghatározza az átadásra kerülő termékek körét.A termékeket a kiválasztott szervezetek az IKEA áruházban vehetik át.
a) A kiválasztott pályázatokat a http://www.veledkozosen.hu oldalon teszik közzé.
b) A kiválasztott szervezetnek járó támogatás végső összegét - az 5. f) pontban hivatkozott maximum értékhatáron belül - a szervező határozza meg.
c) A kiválasztott nyertes szervezeteket az illetékes áruház legkésőbb 2018. március 2-áig megkeresi.

A kiválasztásra kerülő szervezetekkel a szervező szerződést köt. A szervező gondoskodik az általa nyújtott termékek után fizetendő esetleges adók megfizetéséről.
d) A szervező fenntartja a jogot arra, hogy részt vegyen a termékek kiválasztásában, továbbá arra is, hogy - a helyszin lakberendezéssel foglalkozó munkatársai által történő megtekintését követően - a kiválasztott termékeket kicserélje, valamint a kiválasztott szervezetek székhelyén a berendezés kialakításán változtasson, amely hozzájárulhat a helyszín megfelelő dekorációjához, illetve az élettér jobb kialakításához.
e) A kiválasztott szervezet a termékeket az érinetett áruházban veheti át, kivéve ha a szervezővel másképp állapodnak meg..
f) A kiválasztott szervezeteknek lehetőségük lesz arra, hogy igénybe vegyék a segítségét azoknak az IKEA munkatársaknak akik önkéntesen felajánlják, hogy egy munkanapjukat a kiválasztott szervezetnél töltik el, illetve ott segítenek a Veled Közösen projekt keretében kiválasztott termékek összeszerelésében, a dekoráció kialakításában, illetve egyéb feladat elvégzésében, amiben a szervező és a kiválasztott szervezet megállapodnak. Ezt az önkéntes munkát 2018. április 1. és 2018. június 30. közötti időszakban bonyolítják le a felek
g) Amennyiben bebizonyosodik, hogy olyan szervezet vesz részt a programban illetve a pályázati folyamatban, amely nem felel meg a jelen szabályzatban megfogalmazott feltételeknek, akkor ez a szervezet nem tarthat igényt a pályázatában szereplő projekt támogatására, amelyet a pályázó szervezet köteles tudomásul venni és elfogadni. A szervezőnek jogában áll a program bármely szakaszában kizárni a pályázati folyamatból azt a résztvevőt, amelynél tisztességtelen pályázati magatartást állapít meg, illetve amely szervezet a feltételeknek nem felel meg.
h) A pályázat eredménye végleges, amellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
i) A pályázat résztvevői nem tarthatnak igényt a szervezővel szemben a pályázatban való részvétel során keletkezett költségeik megtérítésére.
j) A nyertes szervezetek az általuk kiválasztott termékeket a jelentkezéskor megjelölt projektre használhatják. Amennyiben a szervező álláspontja szerint a szóban forgó termékek nem a jelentkezésben megadott projekttel kapcsolatosan választották ki, a szervező fenntartja a jogot, hogy értesítse a nyertes szervezetet és követelje a kiválasztott termékek cseréjét.

7. A projekt megvalósulása esetén a nonprofit szervezet hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített fotókat az IKEA Lakberendezési Kft saját PR- és reklámtevékenységhez ellenérték megfizetése nélkül szabadon felhasználhassa.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertes szervezet területén fotókat készíthessen azokról a helyszínekről, ahová a kiválasztott termékeket helyezik majd el a projekt megvalósulása azaz a kiválasztott termékek összeszerelése után. A fotózás pontos dátumáról és időpontjáról írásban megállapodnak a résztvevők. A projekt megvalósításának (beleértve a kiválasztott termékek összeszerelését is) továbbá az azt követő fotózásnak 2018. május 31-ig meg kell történnie. Amennyiben a kiválasztott szervezet nem képes a projektet megadott feltételek szerint és határidőben megvalósítani az IKEA jogosult a helyezési sorrendben második helyzettet támogatni. In case that non-profit organization will not be able to full fill term and timing of realization (rebuildin, furnishing) and subsequent photo shooting, Organizer have right to change a position (place) of NGO (here is ment “position“ specified in point 2).

8. A szervező fenntartja a jogot, arra hogy kizárja a pályázatból a sértő, erkölcstelen vagy más okból elfogadhatatlan (így például, de nem kizárólag a szerzői vagy más jogokat, esetleg harmadik fél jogait sértő, továbbá vulgáris, pornográf hangvételű vagy egyéb módon jogsértő tartalmú stb.) projekteket.

További rendelkezések:
Jelen szabályzat, valamint az adatkezelési tájékoztató elolvasását követően a jelölő IKEA Family klubtagok vezetéknevük, keresztnevük, e-mail címük és IKEA FAMILY tagsági számuk megadásával beleegyeznek, hogy az IKEA Lakberendezési Kft. (1148. Budapest, Örs Vezér tere 22. adószám: 10731084-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-162734) mint adatkezelő fent felsorolt személyes adataikat kapcsolattartás céljából kezelje. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik. Adatkezelés időtartama a pályázati eredmények közzétételéig, illetve legkésőbb 2018. július 31-ig tart. Az adatokat a 2011 évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezelik. A személyes adatok kézi és mechanikus kezelése az IKEA Lakberendezési Kft. illetékes áruházában történik, az adatokat nem adják tovább harmadik félnek (ez alól kivételt képeznek a kiválasztásra kerülő nonprofit szervezetek, amennyiben ehhez az érintett hozzájárulását adja).

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai törlését a következő levelezési címen: IKEA Lakberendezési Kft., 1148. Budapest, Örs Vezér tere 22., vagy a privacy.officer@ikea.com e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) vagy bírósághoz lehet fordulni.

A http://www.veledkozosen.hu weboldal üzemeltetését, valamint az adatlapok alapján a weboldalon megjelenő, személyes adatokat tartalmazó adatbázist a TRIAD Advertising (Praha, Na Bojišti 1473/18, 120 00, Cseh Köztársaság), valamint IKEA Ceska republica (Skadinavska 1, CZ-15500 Prága, Cseh Köztársaság), mint adatfeldolgozó biztosítja.

A személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást olvasható a http://www.ikea.hu adatvédelem címszó alatt.

Family tagok, valamint a résztvevők a programba történő jelentkezése, illetve részvétele a program szabályzata elfogadásának minősül.
https://www.veledkozosen.hu/korulbelul


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu