Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola - Ismeretek az életnek
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2017
Tárgymutató:
Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím
Pályázhat:
iskolák
"Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola"
pályázati felhívás 2.0
"Ismeretek az életnek"

A pályázat célja
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához, a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

A pályázati elismerés
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékeli, amelyek hozzájárulnak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, tudatos fogyasztói magatartás kialakításához és a fogyasztóbarát vállalkozói hozzáállás megalapozásához. A pályázat közvetlenül anyagi támogatást nem nyújt, az NFM elismerő címet adományoz a nyertes pályázónak.

A pályázat beküldésének módja
A pályázatot a melléklet pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell beküldeni a fogyasztovedelem@nfm.gov.hu címre.
A pályázat a tanév ideje alatt bármikor benyújtható.
A pályázati felhívás, adatlap és nyilatkozat megtalálható a http://www.kormany.hu Dokumentumok aloldalon.

A pályázatok értékelése
A beérkezett pályázatokat előzetesen Bíráló Bizottság (BB) vizsgálja meg, és a bírálat után a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címről az NFM dönt.
A pályázatok beérkezését követően az értékelés és a döntés a pályázat beadási határidejéhez hasonlóan folyamatos. Elutasított pályázat esetén, amennyiben a Pályázó iskola új, fogyasztói tudatosságot növelő programot indít, a Pályázó az elutasítást követő 3 hónapon túl ismét benyújthatja pályázatát.
A pályázattal az adott iskola fiatal fogyasztókért tett teljesítménye kerül értékelésre és a cím nyertesei az átadástól számított öt évig viselhetik a "Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola" címet.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím odaítélése az alábbi szempontok figyelembevételével történik.
A cím odaítélésénél előnyben részesül az az iskola, amely a pályázat beadásakor az alábbi szempontok közül legalább három szempontnak megfelel, és a jövőre nézve vállalja legalább egy szempont teljesítését.

1. Fogyasztói tudatosságra nevelés
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola elősegíti és támogatja az adott köznevelési intézményben történő rendszeres fogyasztóvédelmi oktatások megtartását, a tanórákon rendszeresen foglalkozik a fogyasztóvédelmi ismeretek átadásával.

2. Internet és közösségi média használat
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók körében a felelős internet és közösségi média használatának kérdésére, figyelembe véve a fogyasztói szokások digitalizáció irányában való elmozdulását, az e-kereskedelem bővülését. Ennek érdekében biztosítja e témakörhöz kapcsolódóan előadások megtartását, tájékoztató anyagok eljuttatását a tanulók részére

3. Pénzügyi ismeretek megalapozása
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola nagy figyelmet fordít a tanulók pénzügyi ismereteinek a megalapozására, amelynek érdekében lehetőséget biztosít pénzügyi fogyasztóvédelmi ismeretek oktatására.

4. Fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztése
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a tanulók vállalkozási ismereteinek megalapozása során kiemelt figyelemben részesíti a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet bővítését, ennek keretében részt vesz ilyen tárgyú tanulmányi versenyeken, elősegíti a helyi online és offline fogyasztóbarát személettel bíró vállalkozások gyakorlati tevékenységének a megismerését.

5. Együttműködés fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és civil szervezetekkel
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola együttműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalaival, a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel, a fővárosi és megyei kereskedelemi és iparkamarákkal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

6. Fogyasztóvédelmi vetélkedőkön való részvétel
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola tanulói meghatározott időközönként részt vesznek fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által tanulók részére szervezett fogyasztóvédelmi vetélkedőn.

7. Fenntartható fogyasztás elterjesztése
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola rendszeresen szervez fenntartható fogyasztás elterjesztését szolgáló programokat diákjai számára. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelem és fogyasztóvédelem kapcsolatára, valamint azok fontosságára.

8. Kereskedelmi egységek, helyi termelői piacok látogatása
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola oktató jelleggel megszervezi kereskedelmi egységek, piacok látogatását, elősegítve helyi termelői piacok, termékek, valamint fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet megismerését.
A pályázó a pályázati felhívásban szereplő tevékenységi körökön felül további, már megvalósított, illetve a jövőre nézve vállalt fogyasztóvédelmi tevékenységre vonatkozóan is pályázhat.
A pályázathoz szakmai háttéranyagok megtalálhatóak a http://www.kormany.hu Dokumentumok aloldalon.
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a honlapján valamint az általa kiadott kiadványokon utal az elismerő címre, továbbá linkelési lehetőséget biztosít a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal honlapjára.
A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a pályázatban a jövőre nézve vállalt szempontok megvalósulásáról a cím átadását követő egy éven belül írásos beszámolót készít az NFM Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság részére. Ennek elmaradása a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím elvesztésével jár. Ezen felül a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím birtoklásának időszakában évente beszámol arról, hogy milyen módon tartja fenn a fogyasztói tudatosságra nevelő programjait.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat.zip