Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Zeneszerzői pályázat
Kiíró:
Muzsikál az Erdő Alapítvány; Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület
Határidő:
05/31/2018
Érvényes:
05/31/2018
Tárgymutató:
kórusmű megalkotása
Pályázhat:
bármely zeneszerző, muzsikus, korhatár nélkül
Felhívás zeneszerzői pályázatra

A Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület és a Muzsikál az Erdő Alapítvány zeneszerzői pályázatot ír ki új kórusmű megalkotására a 2018. évi rendezvénysorozat alkalmából.

Pályázati feltételek, szempontok:
A pályázaton részt vehet bármely zeneszerző, muzsikus, korhatár nélkül.
Pályázni kizárólag eddig be nem mutatott kórusművel lehet, amely Pászti Szabó Zoltán: Zengjen a dal c. versére íródott, több szólamú, a cappella (egynemű, vagy vegyeskari) kórusművekkel, melyek megszólaltatása ifjúsági és amatőr együttesek számára is megoldható feladatot jelent. A darabok 2-3-4 szólamúak lehetnek, szólamonként kettes divisi lehetséges. Időtartama max. 5 perc

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a darab elbírálásánál azt is figyelembe vesszük, hogy a kórusmű egy magas művészi színvonalon működő, de amatőr kórus részére íródjon!

A kiválasztott szöveg valamennyi sorának szerepelnie kell a dalban, de ha van a versben olyan sor vagy sorpár, amit refrénként is szolgálhat, nyugodtan megbonthatók a strófák vagy sorok. A verset átírni természetesen nem lehet.

Nevezési, részvételi díj nincs.
Várjuk minden olyan magyarországi vagy határon túl élő magyar alkotó pályázatát, akinek alkotásai összhangban állnak a rendezvénysorozat szellemiségével.

A pályázat díjazása:
A pályaműveket neves szakemberekből álló független zsűri bírálja el, a legjobb pályamű alkotóját szállásutalvánnyal jutalmazza, emellett értékes tárgy jutalmakat is kioszt.
A zsűri a beérkezett pályamunkák mennyiségétől és minőségétől függően dönti el, hogy összesen hány díjat oszt ki. A zsűrinek (ha úgy ítéli meg) jogában áll bármelyik díjat megosztani vagy nem kiadni.

Az eredményeket közzétesszük: http://www.voxmirabilis.5mp.eu és a http://www.muzsikalazerdo.hu honlapokon.
A Vox Mirabilis Kamarakórus vállalja a díjnyertes mű bemutatását. A bíráló bizottság javaslatot tehet további művek bemutatására is, az arra érdemes alkotások elhangoznak a "Muzsikál az erdő" - Mátrai Művészeti Napokon, illetve a Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület által szervezett rendezvényeken, koncerteken.

A pályázat ütemezése:
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 10.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadója a "Muzsikál az erdő" Mátrai Művészeti Napok keretén belül 2018. július 2-án Mátraverebély-Szentkúton lesz, a díjnyertes mű/művek ősbemutatójára is ekkor kerül sor.

A pályázat benyújtása:
- elektronikus úton: a kottákat PDF formátumban, a hangzó anyagot wav vagy mp3 formátumban megküldve a zemlenyi@datatrans.hu címre, vagy
- zárt borítékban személyesen leadva - előzetesen telefonon egyeztetve (tel: +36 20 9 527 521), vagy
- postai úton a kórusegyesület székhelyének címére: Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület - Zemlényi Katica, 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 30.

A pályaműveket grafikus, lehetőleg számítógépes kottaíró programmal készített, nyomtatott formában, kell benyújtani, egy pályázó több kompozícióval is részt vehet a versenyben.
A pályaműveket 3 példányban, 3 példány szakmai önéletrajz, cím, telefon, email cím mellékelésével kérjük, úgyszintén kérünk készített demófelvételt (hanganyagot) mellékelni.
Kérjük a jogi nyilatkozatot is aláírva mellékelni.
A pályázat beérkezéséről a pályázó e-mailben kap visszaigazolást.
Érdeklődni a zemlenyi@datatrans.hu e-mail címen, ill. a +36 20 9 527 521-es telefonszámon lehet.

A zenemű szövegéül szolgáló vers:
PÁSZTI SZABÓ ZOLTÁN: ZENGJEN A DAL
- a Vox Mirabilis kórust hallgatva -
Zengjen a dal, hát
Nyisd ki a szíved.
Hallom a hangját
Angyali lénynek.
Súgjon a fák közt
Mennyei létet.
Jöjjön el hozzád,
Szálljon el érted.
Messze vidéken,
Távol, a fényben,
Boldog mosollyal
Otthon ölében.
Meglelve mindent.
Mindent, mi éltet.
Hirdeti lantján;
Szép ez az élet.
(Mátraalmás - "Muzsikál az erdő” emlékfa - 2017. 07. 04.)
A vers története:
A vers a "Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok 2017-es mátraalmási rendezvénynapján született a Vox Mirabilis Kamarakórus előadása közben. Pászti Szabó Zoltán költő a kórus koncertjét hallgatva kapott ihletet, s a verset fel is olvasta a helyszínen a jelenlévők örömére Koltai László szobrászművész által faragott "Muzsikál az erdő” emlékfa tövében. A vers bizonyíték a "Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat alkotások megszületését ösztönző hatására, a művészek, a művészeti ága kölcsönhatására - Vox Mirabilis Kamarakórus és Pászti Szabó Zoltán -, egymás erősítésére.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtása az alábbi feltételek elfogadásának minősül:
- A pályázat kiírója csak a változtatás nélküli, szöveghű irodalmi mű megzenésítésére vonatkozó pályázatot fogadja el.
- A nem díjazott zeneszerzőknek az irodalmi mű szerzőjétől külön engedélyt kell kérniük a közös művet eredményező megzenésítéshez.
- A győztes pályázónak a - zenei feldolgozása révén létrejövő közös művel kapcsolatos - szerzői jogainak gyakorlására A szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
- A szerző hozzájárul, hogy a nyilvános előadás kapcsán a zeneszerzői jogok közös kezeléséből származó jogdíjakon kívül további honorárium nem illeti meg.
- A szerző vállalja, hogy műve kéziratának másolatát a pályázat kiíróinak letétként rendelkezésre bocsátja.
- A győztes pályázó a megzenésítésre nem szerez kizárólagos jogot.
- A mű bármely formában történő felhasználása esetén a vers- és a zene szerzőjét egyaránt kötelező szerzőként feltüntetni a művön, illetve a műre vonatkozó közleményben.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
Jogi nyilatkozat -zeneszerzői pályázat-Muzsikál az erdő(2).pdf
File Attachment Icon
Felhívás zeneszerzői pályázatra 2018-1.pdf