Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Lépj Velünk! társadalmi innovációs program 2017/2019
Kiíró:
UniCredit Alapítvány
Határidő:
12/17/2017
Érvényes:
12/17/2017
Tárgymutató:
hátrányos helyzető csoportokkal foglalkozó szervezetek támogatása
Pályázhat:
minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, non-profit gazdasági társaság, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja

Lépj Velünk! társadalmi innovációs program 2017/2019
Pályázati felhívás
Kiíró: UniCredit Alapítvány (Piazza Gae Aulenti, 3, 20124 Miláno, Olaszország), továbbiakban UniCredit Alapítvány
Lebonyolító: NESsT Europe Nonprofit Kft. (1094 Budapest Berzenczey u. 19.). továbbiakban NESsT
1. A pályázat célja
Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. elkötelezett a gazdaság fenntartható fejlődése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése iránt. Ennek érdekében a rendelkezésükre álló eszközökkel olyan szervezeteket és innovatív kezdeményezéseiket szeretnénk segíteni, amelyek fenntartható módon csökkentik a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági kiszolgáltatottságát.
Ennek szellemében az UniCredit Alapítvány a NESsT közreműködésével pályázatot ír ki magyarországi székhelyű, non-profit (civil, nem kormányzati) alapítványok és egyesületek, non-profit gazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek számára. A pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű csoportok életminőségét javítják fenntartható módon, társadalmi vállalkozás megvalósításával, működtetésével.
A társadalmi vállalkozás definíciója: olyan professzionálisan tervezett és menedzselt hosszútávon fenntartható üzleti tevékenység, amelynek elsődleges célja egy társadalmi probléma kezelése. Jelen pályázat keretében olyan társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok méltó megélhetésének hiányára adnak megoldást.
A Lépj Velünk! társadalmi innovációs programba induló és már működő társadalmi vállalkozások is jelentkezhetnek. A lentebb részletezett kiválasztási folyamat végén a legfeljebb három legígéretesebb pályázó összesen 60.000 euró összegű vissza nem térítendő pénzügyi, valamint 12 hónapos szakmai és készségfejlesztési támogatást kap. A különböző fejlettségi szintű (a továbbiakban „induló”, „illetve” működő) pályázókat két külön kategóriában értékeljük. Az „induló” kategóriában kettő, a „működő” kategóriában egy vállalkozást díjazunk.
Előzmény nélküli kezdeményezés nem támogatható. A társadalmi vállalkozás működése nem feltétel, de a pályázónak referenciával kell rendelkezni a társadalmi problémával és a támogatni kívánt célcsoporttal kapcsolatban.
2. Mit nyerhetnek a pályázók a programban?
- Pénzügyi támogatást:
o A szakmai zsűri vissza nem térítendő pénzügyi támogatással ismeri el a felhívás céljaihoz leginkább illeszkedő legfeljebb 3 pályázót, összesen 55.000 euró összegben, melyet a nyertesek a tervezett társadalmi vállalkozás elindítására, vagy a már működő társadalmi vállalkozás fejlesztésére használhatnak fel. A megpályázható összeg induló vállalkozás kategóriában maximum 15.000 euró, működő társadalmi vállalkozás kategóriában maximum 25.000 euró.
o Az UniCredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazáson való részvétel lehetősége: a nyertesek a támogatási projekt során figyelemfelkeltő vizuális beszámolót készítenek a vállalkozásfejlesztés eredményeiről (videó, prezentáció, fotók, stb. formájában), ami alapján a bank munkatársai szavaznak arról, hogy melyik pályázó kapja meg a további 5.000 eurós díjat.
- 12 hónapnyi ingyenes, személyre szabott készségfejlesztési támogatást a társadalmi vállalkozás elindításához vagy megerősítéséhez. A legfeljebb három díjazott pályázó fejlesztési tervének megvalósulását a NESsT és az UniCredit vezető menedzserei egyéni tanácsadással és közös workshopokkal segítik 12 hónapon keresztül. A mentorálási folyamat része a nyertesek támogatása a beszámoló elkészítésében és az UniCredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazásra felkészülésben.
- Amennyiben a már működő vállalkozás kategóriában a díjazott szervezet illeszkedik a NESsT stratégiai céljaihoz, a vállalkozás meghívást kap a NESsT kiválasztási folyamatában való részvételre és a kritériumok teljesítése esetén hosszú távon csatlakozhat a NESsT inkubációs portfóliójához.
3. Kik pályázhatnak?
A Lépj Velünk” társadalmi innovációs programra pályázhat minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, non-profit gazdasági társaság, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:
- Induló kategóriában (is) a szervezet legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a megcélzott társadalmi problémával és támogatni kívánt célcsoporttal.
- A társadalmi vállalkozás kedvezményezettjei magyarországi hátrányos helyzetű csoportba tartoznak (például mélyszegénységben vagy fogyatékkal élők, veszélyeztetett élethelyzetű fiatalok, etnikai kisebbségek, egyedülálló szülők vagy más perifériára szorult, illetve veszélyeztetett személyek).
- Az a szervezet is pályázhat, amelyet a bíróság 2016. december 31. után vett jogerősen nyilvántartásba, de legalább 18 hónapos dokumentálható tevékenységet tud a célcsoporttal felmutatni.
- A NESsT portfólió jelenlegi és alumni tagjai abban az esetben pályázhatnak, ha társadalmi vállalkozásuk 2 évnél nem régebben indult.
A pályázaton nem vehetnek részt:
- for-profit formában működő szervezetek;
- politikai pártok vagy mozgalmak és ezek szervezetei;
- közintézmények alapítványai;
- állami tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságok;
- olyan szervezetek, amelyeknél megfigyelhető a diszkrimináció, vagy amelyek tagságukat faji, vallási, életkori, nemi alapon vagy születési hely szerint korlátozzák;
- olyan vallási szervezetek, amelyeknek filozófiája, szabályzata, küldetése vagy hivatalos dokumentációja konkrét hitvallást vagy hitrendszert támogató propagandát tartalmaz;
- amatőr vagy professzionális sportegyesületek – kivéve, ha tevékenységük kifejezetten a hátrányos helyzetűekre irányul;
- bank által létrehozott alapítványok;
olyan szervezetek, melyek nem a pályázati kiíráshoz illeszkedő céllal jöttek létre;
- olyan szervezetek, amelyekben tisztséggel vagy tagsággal rendelkeznek a NESsT, az UniCredit Bank és az UniCredit Alapítvány tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és/vagy közvetlen hozzátartozói.
4. A díjazottak kiválasztásának folyamata és szempontjai
- A beérkező pályázatokat a NESsT a következő szempontok szerint előszűri:
o A pályázó hátrányos helyzetű közösségekben végzett munkájának eddigi eredményei;
o A pályázatban bemutatott társadalmi vállalkozás jelenlegi és/vagy várható társadalmi hatása (mind az elért kedvezményezettek számát, mind a hatás minőségét tekintve);
o A (várható) társadalmi hatás fenntarthatósága a kedvezményezettek életében;
o A (tervezett) társadalmi vállalkozás innovativitása, újszerűsége;
o A (tervezett) társadalmi vállalkozás fenntarthatósága, üzleti életképessége;
o A program által kínált anyagi és készségfejlesztési támogatás mekkora hozzáadott értéket jelent a pályázó számára;
o A társadalmi vállalkozásban (vagy az ötletben) rejlő társadalmi hatás növekedési potenciál.
- Az előszűrés végén legfeljebb 10 pályázó jut a második fordulóba, amelynek során egyéni és csoportos felkészítést kapnak ahhoz, hogy pályázatukat minél sikeresebben prezentálják egy ötfős szakmai zsűri előtt.
- A prezentációk alapján a fenti szempontok szerint az ötfős szakmai zsűri dönt az induló vállalkozás kategória kettő, és a működő vállalkozás kategória egy díjazottjáról.
5. A zsűri összetétele és működése
A zsűri tagjai az UniCredit Alapítvány, az UniCredit Bank és a NESsT munkatársai, valamint társadalmi kérdések iránt elkötelezett közéleti személyiségek lesznek. A zsűri tagjait a második fordulóba jutó 10 szervezet nevével együtt hozzuk nyilvánosságra. A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkájuk nem nyilvános, döntésük végleges.
A pályázat kiírója és lebonyolítója fenntartja a jogot, hogy a beérkező pályamunkák alapján 10-nél kevesebb szervezetet juttasson a második fordulóba, a díjazandó „induló” és „működő” pályázók arányát módosítsa, illetve a prezentációk alapján a pályázati díj egy részét vagy egészét ne ossza ki, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
6. A program menetrendje
2017. december 17.
A pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje
2018. január 15.
A második körbe jutott szervezetek értesítése e-mailben
2018. január-február
A második körbe jutott szervezetek felkészítése a prezentációra
2018. február vége
A második körbe jutott szervezetek prezentációja a zsűri előtt
2018. március – 2019. február
A három díjazott szervezet mentorálása; két alkalommal a közös igényekhez igazodó közös képzés szervezése
2018. szeptember
A díjazottak felkészítése társadalmi vállalkozásuk eredményeinek hatékony prezentálására az UniCredit Bank „Your Choice Your project” munkatársi szavazásán
2018. október/november
A „Your Choice, Your Project” UniCredit munkatársi szavazás lebonyolítása és a nyertes szervezet értesítése
2019. február
A díjazott szervezetek elkészítik végleges tartalmi és pénzügyi beszámolójukat
7. Hogyan kell pályázni?
Pályázni a www.unicreditbank.hu/lepjvelunk oldalon keresztül a „Jelentkezem” gombra kattintva, vagy a lepjvelunk@nesst.org címen közvetlenül lehet.
Az elektronikus levél tárgy rovatának megjelölése a következő legyen:„Lépj Velünk! 2017” – A SZERVEZET NEVE (a pályázó szervezet nevének megfelelően)
A pályázat beadásának határideje: 2017. december 17. 24.00 óra
Elektronikus úton beküldendő pályázati anyagok:
- a www.unicreditbank.hu/lepjvelunk oldalról letölthető Pályázati Adatlap kitöltve, aláírva, lepecsételve, scannelve (pályázati felhívás 1. sz. melléklete).
- valamint a következő mellékletek:
o Létesítő okirat szkennelve;
o 15 napnál nem régebbi kivonat a szervezet nyilvántartását vezető törvényszék nyilvántartásában szereplő adatokról;
o Utolsó közhasznúsági beszámoló (2017-ben bejegyzett szervezetek esetében kiváltható a legalább 18 hónapnyi szakmai munka hitelt érdemlő bemutatásával);
o Aláírási címpéldány szkennelve;
o 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisból (KOMA) lekért adatlap;
o Aláírt, lepecsételt, scannelt Nyilatkozat (pályázati felhívás 2. számú melléklete).
A hiányos pályázati dokumentációt benyújtó szervezetek pályázata esetében hiánypótlásra kizárólag a pályázati határidőn belül van lehetőség. Határidőn túl benyújtott hiánypótlás a pályázó szervezet automatikus kizárását jelenti.
A nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követően a támogatási szerződés aláírását megelőzően a hivatalos eredeti dokumentumokat papíralapon is be kell nyújtania.
8. Általános pályázati feltételek
- A nyertesekkel a NESsT támogatási szerződést köt. Az elnyert támogatás 80 százalékának megfelelő összeget a NESsT a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja a nyertesek által megadott euró- vagy forint bankszámlára. A fennmaradó 20 százaléknak megfelelő összeget az írásos beszámoló átvétele és elfogadása után számított 30 munkanapon belül folyósítja.
- A nyerteseknek a támogatott fejlesztési projektek által elért eredményekről 2019. február 28-ig kell a végleges beszámolót elküldeniük.
- A „Your Choice, Your Prject” szavazáshoz szükséges anyagok elküldésének ideje a projekt során kerül pontos meghatározásra. Ezen beszámolók a megvalósítás időtartama során részt vesznek az UniCredit Bank belső szavazásán, ahol a bank munkatársai voksolhatnak a számukra legszimpatikusabb projektre. A leadott szavazatok alapján a legnépszerűbb projekt további 5,000 euró kiegészítő, szintén vissza nem térítendő támogatást kap. A kiegészítő támogatás elnyeréséről a NESsT a munkatársi szavazást követően elektronikus értesítést küld a nyertesnek. Az elnyert kiegészítő támogatást a NESsT az erről szóló szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja.
- A beszámolóhoz a nyertesek egy kitöltendő sablont kapnak, melyben be kell számolniuk a támogatási időszakban megvalósított fejlesztés eredményeiről, és el kell számolniuk a támogatási összeggel. A beszámolóhoz kötelezően csatolandó képi- és/vagy videó illusztráció, illetve egyéb releváns dokumentáció is.
- A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban és mellékleteiben részletezett feltételeket, és a szakértő zsűri döntését. A pályázó ennek megfelelően elfogadja, hogy a zsűri döntését követően jogorvoslatnak nincs helye.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a programot kiíró és lebonyolító szervezetek fenntartják maguknak a jogot, hogy nem hirdetnek nyertes(eke)t.
- A pályázati adatlapon szereplő kérdésekre adott válaszok szükségesek a pályázati anyagok értékeléséhez és a NESsT kizárólag ebből a célból fogja feldolgozni őket.
- Az UniCredit Alapítvány, az UniCredit Bank és a NESsT fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók közül kiválasztott résztvevők és/vagy a nyertes pályázatot beadó szervezetek által megadott információkat, fotókat, filmeket részben vagy egészben – a pályázati adatlaphoz csatolt Pályázói nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően – vala-mennyi felhasználási mód tekintetében – felhasználják, közzétegyék. A közzététel célja a nyertes pályázók bemutatása, a jövő pályázóinak motiválása, a program népszerűsítése.
- A program adatkezelője a NESsT (1094 Budapest Berzenczey u. 19.). A Facebook-on, Linkedin-en, YouTube-on, website-okon, Instagramon közzétett fotók, videók tekintetében adatkezelők a NESsT, az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6), és az UniCredit Alapítvány (Piazza Gae Aulenti, 3, 20124 Miláno, Olaszország). Adatfeldolgozók: Abstrct Group Kft ( 1103 Budapest, Sorház u. 9/1.), MWAVEM Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. Mom Park B torony). A www.unicreditbank.hu/lepjvelunk weboldalon az adatkezelés az UniCredit Bank általános adatvédelmi szabályai szerint történik.
9. Kapcsolat, további információk:
A pályázati felhívás elérhető az alábbi honlapról: www.unicreditbank.hu/lepjvelunk
További információ Kovács Imolától, a NESsT munkatársától kérhető az alábbi elérhetőségeken: ikovacs@nesst.org, (+36) 1 267 0231
https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/lepj-velunk.html


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu