Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Állj rajthoz, mi segítünk! - futóverseny
Kiíró:
Generali a Biztonságért Alapítvány
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2017
Tárgymutató:
futóverseny - Állj rajthoz, mi segítünk!
Pályázhat:
Szabadidősport-egyesületek, diáksport-szervezetek, oktatási intézmények. Profi versenyzők nevezésének támogatását nem lehet igényelni. A pályázatra Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek
Állj rajthoz, mi segítünk! - közösségi pályázat

A Generali a Biztonságért Alapítvány kiemelt célja az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a diák- és szabadidősport támogatása. 2017-ben alapítványunk a tömegsportok közül az amatőr futást kívánja ösztönözni, futóeseményeken való részvétel támogatásával.

1. Mi a pályázat célja?
Meggyőződésünk, hogy a futás egy mindenki számára hozzáférhető, egészséges kikapcsolódási, feltöltődési forma, amelynek komoly sportértéke van és hozzájárul a hosszútávon fenntartható egészséges életmódhoz.

2. Mire lehet pályázni?
Nyilvánosan meghirdetett, nevezési díjhoz kötött tömeges szabadtéri futóeseményeken való részvételhez amatőr futók nevezési díjának finanszírozására lehet pályázni.

3. Kik pályázhatnak?
Szabadidősport-egyesületek, diáksport-szervezetek, oktatási intézmények. Profi versenyzők nevezésének támogatását nem lehet igényelni. A pályázatra Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

4. Mekkora összeg pályázható
Pályázó szervezetenként maximum 50 E Ft, 100 E Ft vagy 150 E Ft értékben lehet benyújtani igényt nevezési díjak támogatására.

5. Milyen futóeseményekre lehet nevezési díj-támogatást kérni?
Erre szakosodott szervező által nyilvánosan, amatőrök számára is meghirdetett 2017-ben (április 1. és december 31. között) megvalósuló magyarországi futóeseményeken való részvételre lehet pályázni az amatőr versenyzők nevezési díjára. Csak olyan rendezvényre lehet kérni támogatást, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel és biztosítja az előírt egészségügyi feltételeket.

6. Hogyan kell pályázni?
A pályázat benyújtása a Generali a Biztonságért Alapítvány weboldalán keresztül történik, az online kérdőív kitöltésével. Itt meg kell jelölni a nevezendő személyek számát, életkorát, a futó eseményeket, amelyeken részt kívánnak venni, az események időpontjának megjelölésével, valamint a nevezési díjak összegét. Röviden be kell mutatni a pályázó szervezetet, illetve tételes költségvetést kell bemutatni az igényelt támogatási összegre. A pályázó létesítő okiratát, a pályázó hatósági nyilvántartásának kivonatát és a kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatot is fel kell tölteni.

7. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

8. A pályázatok elbírálási határideje: folyamatos

9. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, külső szakértők bevonásával.

10. A támogatás folyósítása:
A kifizetések a szükséges dokumentumok beérkezését követő 3 héten belül megtörténnek.

11. Elszámolási kötelezettség
A nyertes pályázók kötelesek bemutatni az érvényes nevezéseket és valamennyi támogatott nevezőnek az eseményen való részvételét igazoló bizonylatot.

12. A támogató megjelenítése
A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti.

13. A pályázati keret
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra hogy a meghirdetett pályázat költségkerete és az egy pályázat által elnyerhető támogatási összeg meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet - 10 millió forintot -, úgy az adott pályázati lehetőség a 2017-es évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.
Az alapítvány emellett fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem biztosít. Az Alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékben állapítsa meg. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.

14. További információ
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com
http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=77


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu