Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szakmai ismeretek megszerzését támogató ösztöndíjprogram
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
06/30/2018
Érvényes:
06/30/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, szakmai ismeretek megszerzésének támogatása
Pályázhat:
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
A kiíró(k) adatai

Szakmai ismeretek megszerzését támogató ösztöndíjprogram

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

FELHÍVÁS
a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai ismeretek megszerzését támogató ösztöndíjprogramjára felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének keretében 6 hetes ösztöndíjprogramra pályázatot hirdet a külpolitika iránt érdeklődő fiatal szakemberek a külügyi igazgatás keretébe történő bevonása érdekében.
A külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzését és ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogramról szóló 9/2018. (III. 26.) KKM utasítás alapján jelen ösztöndíjprogram célja a külügyi és külgazdasági igazgatás, illetve a nemzetközi kapcsolatok iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező hallgató részére a leendő képzettségének megfelelő szakirányú munkatapasztalat-szerzés biztosítása. Az ösztöndíjprogram lehetőséget teremt arra, hogy az ösztöndíjasok a külügyi, külgazdasági és nemzetközi együttműködési (diplomáciai) közszolgálati ismereteket elsajátítsanak el.
Az ösztöndíjasok bekapcsolódhatnak a KKM szervezeti egységei által végzett feladatellátásokba, a szakmai programok előkészítésébe, megvalósításába, a tapasztalatok disszeminálásába, ezzel is erősítve a Visegrádi Együttműködés fontosságának tudatosítását. Lehetőséget kapnak önálló munka elkészítésére, a nemzetközi és kulturális kapcsolatok területén részt vesznek az Minisztérium által meghirdetett konferenciák és műhelybeszélgetések szervezésében és lebonyolításában.

1. Az ösztöndíjprogram időtartama: 2018. június 30. napjáig befejezett 6 hetes gyakorlat

2. Pályázatot benyújthat, aki pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik
a) magyar állampolgársággal;
b) felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félévvel, és kimagasló tanulmányi átlaggal;
c) aktív hallgatói jogviszonnyal;
d) legalább angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, arab vagy kínai nyelvből legalább komplex, középfokú (B2) államilag elismert nyelvvizsga eredményt igazoló bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal;
e) érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel, illetve ennek hiánya esetén vállalja a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását

3. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha
a) a pályázati feltételeknél szereplő d) pont szerinti nyelvek valamelyikéből vagy több nyelvből komplex, felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga eredményt igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal;
b) más élő idegen nyelvből, ide értve különösen a Magyarországgal szomszédos államok valamelyikének hivatalos nyelvéből legalább komplex, középfokú (B2) államilag elismert nyelvvizsga eredményt igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal;
c) felsőfokú végzettség;
d) a KKM szakmai gyakorlati programjában korábban kiváló értékelést kapott;
e) igazolható tudományos vagy kutatói, illetőleg publikációs tevékenységet folytat.

4. Az ösztöndíjprogramban való részvétel egyéb feltétele
a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül beküldte,
b) részére a közigazgatási államtitkár az ösztöndíj odaítéléséről dönt és
c) vállalja a KKM-mel ösztöndíjszerződés megkötését.

5. A pályázat benyújtásának módja
- az egyetemi leckekönyv (index) másolata
- hallgatói jogviszony-igazolás
- nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
- motivációs levél: a jelentkező nemzetközi kapcsolatok érdeklődési területének rövid (maximum két oldalas) leírása
- szakmai önéletrajz
- 1 db igazolványkép
A pályázati anyagot postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: Külgazdasági és Külügyminisztérium / Személyügyi és Képzési Főosztály "Ösztöndíj szakmai tapasztalatszerzésre" 1251 Budapest Pf. 20

6. A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket
- A KKM a pályázatokról a döntést a közigazgatási államtitkár hozza meg. A pályázat eredményéről a KKM elektronikus úton értesíti a pályázókat.
- A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban méltányossági kérelmet nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A méltányossági kérelmet a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kell benyújtania az Személyügyi és Képzési Főosztály vezetőjének.
- A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a pályázati eljárás során a KKM általi kezeléséhez.

7. A pályázásból kizáró általános feltételek
- Kizárható az a pályázó, aki az pályázati anyagában valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- A pályázatok beérkezési határidejének elmulasztása minden esetben jogvesztő. A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányosan benyújtott pályázatokat a KKM, valamint a pályázatokat nem vesszük figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.
- Jelen kiírásra nem pályázhatnak azok, akik főállású munkaviszonnyal rendelkeznek.
- Nem pályázhat, aki nem büntetlen előéletű valamint közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
- Nem pályázhat, aki kormánytisztviselői jogviszonnyal rendelkezik.

8. Elbírálás módja
A közigazgatási államtitkár dönt a programba felvehető ösztöndíjasok személye vonatkozásában. Jelen eljárásban felvehető ösztöndíjasok száma: maximálisan 50 fő.

9. Az ösztöndíj összege
A KKM a szakmai tapasztalatszerzésre felvett ösztöndíjasok számára az ösztöndíj 6 hetes időtartamára egy összegben 75 000 Ft ösztöndíjat folyósít.
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kozigazgatasi-allamtitkar/hirek/a-kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium-palyazatot-hirdet-a-visegradi-egyuttmukodes-2017-2018-evi-magyar-elnoksegi-evada-kereteben-szakmai-gyakorlati-osztondijra

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum