Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése / KEHOP-4.1.0
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása / KEHOP-4.1.0
Pályázhat:
a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉFK-ban nevesített projektek támogatás igénylői:
- jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című (KEHOP-4.1.0 kódszámú) kiemelt Felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 07-től 2020. december 31-ig lehetséges.
A felhívás módosításai az alábbi pontokat érintik.

https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=76895


FELHÍVÁS
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések megvalósítására

Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
A felhívás kódszáma: KEHOP-4.1.0
Magyarország Kormányának felhívása a közszféra kedvezményezettek részére a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány közszféra kedvezményezettekkel tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a mindenkor hatályos Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015 (V. 21) Kormányhatározatban foglalt forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a zöld infrastruktúra fejlesztése, a leromlott ökoszisztémák helyreállítása, valamint a védett, illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása cél eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül, szükség szerint önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A zöld infrastruktúra fejlesztése, illetve a leromlott ökoszisztémák helyreállítása a védett, illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása érdekében a Felhívás célja, hogy a természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések révén hozzájáruljon az egészséges, fenntartható környezet biztosításához, illeszkedve a 6. EU tematikus célhoz, a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdításához. A 2020-ig szóló EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása érdekében 2020-ig 50, ill. 100%-os javulást érnek el a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzete tekintetében, és a zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyreállítják a leromlott ökoszisztémák 15%-át. A Felhívás e célokat szolgáló fejlesztések megvalósítására irányul.
A Felhívás lehetőséget teremt azon projektek támogatására, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák.
Fontos szempont, hogy a fejlesztés eredményeként a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzete javuljon, hozzájáruljon a védett természeti területek, ill. a Natura 2000 területek közötti ökológiai koherencia növekedéséhez, a célterületre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv, vagy más kezelési terv célkitűzéseinek megvalósításához, a Víz Keretirányelv hazai megvalósításához, ill. az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott intézkedésekhez (amennyiben része annak).
A Felhívás lehetőséget nyújt az aktív természetvédelmi kezeléstől függő védett és Natura 2000 területek közvetlen kezeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésére gépek, eszközök, berendezések és az élőhely fenntartásához szükséges állatállomány elhelyezéséhez szükséges infrastruktúra biztosításával.
A Natura 2000 hálózat, illetve a védett és közösségi jelentőségű természeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések révén a Felhívás hozzájárul természeti örökségünk, illetve a hazai Natura 2000 hálózat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javításához. Alapvető cél, hogy a bemutatási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódjanak a helyi közösségek szereplőinek aktív bevonásával járó szemléletformálási akciók.
A Felhívás keretében olyan kiemelt projektek valósulnak meg, amelyek az alábbi szakmai szempontok mentén valósítják meg az operatív programban foglalt célokat:
- Élőhely-fejlesztés, fajmegőrzés, a természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása
o A fejlesztés hatása a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű fajok/élőhely-típusok természetvédelmi helyzetére
o A célterület természetvédelmi státusza, kiterjedése, vagyonkezelése, tulajdoni viszonyai
o A fejlesztés hozzájárulása a védett természeti területek, ill. a Natura 2000 területek közötti ökológiai koherencia növekedéséhez
o Integrált, program-szerű megközelítés, kapcsolódás más fejlesztésekhez
o A fejlesztés kapcsolódása Natura 2000 fenntartási tervben, természetvédelmi kezelési tervben, vagy természetvédelmi kezelési tervdokumentációban előirányzott intézkedésekhez
o A fejlesztés hozzájárulása az EU Vízkeret-irányelv célkitűzéseihez, ill. az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv végrehajtásához (víztesteket, ill. vizes élőhelyeket érintő fejlesztések esetén)
o A fejlesztés hozzájárulása nemzetközi kezdeményezésből fakadó feladatok teljesítéséhez
- Élettelen természeti értékek megőrzése
o Kunhalmok, földvárak
-- A célterület/célobjektum kiinduló állapota és a megőrzést szolgáló beavatkozások
-- A beavatkozás/tevékenység összetettsége, hosszú távú hatásai
-- A fejlesztés kapcsán kialakított partnerség, együttműködés
-- A célterület/célobjektum ökológiai funkciója
-- A célterület/célobjektum kulturális örökségvédelmi jelentősége
o Barlangok, mesterséges üregek
-- A célterület/célobjektum természetvédelmi jelentősége
-- A célterület/célobjektum aktuális állapota, veszélyeztetettsége
-- A fejlesztés/beavatkozás életvédelmi vonatkozása
-- A fejlesztés, tevékenységek kapcsolódása egyéb (élővilágvédelmi, kultúrtörténeti, bányászattörténeti) értékek megőrzéséhez
-- A fejlesztés bemutathatósága
o Földtani alapszelvények
-- A célterület/célobjektum tudományos jelentősége
-- A célterület/célobjektum aktuális állapota, veszélyeztetettsége
-- Az érintett helyszínek/objektumok száma, elhelyezkedése
-- A fejlesztés komplexitása és hozzájárulása a célobjektum hosszú távú megőrzéséhez és bemutatásához
- A természetvédelmi bemutatás infrastrukturális hátterének fejlesztése, szemléletformálási tevékenységek
o Helyi szereplők (civil szervezetek, önkormányzat) részvétele a fejlesztések tervezésébe, előkészítésébe
o A fejlesztés kapcsolódása az érintett védett terület meglévő bemutatási infrastruktúra-hálózatához
o A fejlesztés hálózatos jellege (ti. a fejlesztés több bemutatási infrastruktúra-elem hálózatos jellegű kiépítésére irányul)
o A fejlesztés helyszínválasztásának hozzájárulása az érintett Natura 2000 terület és a kapcsolódó védett természeti terület "felismerhetőségéhez”
o A fejlesztés kapcsolódása Natura 2000 fenntartási tervben, természetvédelmi kezelési tervben, vagy természetvédelmi kezelési tervdokumentációban előirányzott intézkedésekhez
o Integrált megközelítés, kapcsolódás más fejlesztésekhez (KEHOP 4 intézkedések, korábbi, vagy párhuzamosan futó projektek, LIFE integrált projektek, a célterületre vonatkozó átfogó programok)
o A bemutatás tárgyának természetvédelmi jelentősége.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,42 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 45 db. 1.3. A támogatás háttere
A konstrukció az Európai Bizottság által 2015. február 12-én C(1015) 948 számú határozatával elfogadott Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 4. prioritás tengelyének a Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések céljainak elérését szolgálja.
A Felhívás célja a hatályos Éves Fejlesztési Keretben (továbbiakban ÉFK) nevesített, 4. prioritáshoz tartozó projektek támogatása a következő intézkedésekhez kapcsolódóan:
A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés
A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása
A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek
Jelen Felhívást a KEHOP keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága hirdeti meg a 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat, illetve a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat (továbbiakban: ÉFK) alapján.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 2. számú melléklete értelmében szakpolitikai felelős a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkára.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A. Előkészítés költségei
B. Megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek:
1. A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés, beleértve az alábbiakat:
- leromlott állapotú vagy erősen átalakított élőhelyek helyreállítása;
- új élőhelyek kialakítása roncsolt területeken,
- inváziós fajok irtása, visszaszorítása;
- a természetes élőhelyek eltűnését veszélyeztető szukcessziós folyamatok (pl. vizes élőhelyek feltöltődése, nyílt gyepes élőhelyek becserjésedése) szabályozását célzó beavatkozások;
- a vízellátástól függő természetes élőhelyek vízháztartásának javítását célzó beavatkozások (pl. vízvisszatartást célzó műtárgyak építése, felújítása, használaton kívüli lecsapoló árkok és csatornák megszüntetése);
- a vízellátástól függő természetes élőhelyek tápláló vizének minőségi javítását célzó beruházások;
- vízfolyások medermorfológiai és vízfolyás-dinamikai viszonyainak helyreállítása;
- vízfolyások hosszirányú átjárhatóságát biztosító infrastruktúra (pl. halcsatorna, hallépcső) kialakítása;
- a természetes és természet-közeli élőhelyek ökológiai kapcsolatainak javítását célzó fejlesztések, rekonstrukciók (pl. az élőhelyek koherenciáját biztosító és segítő növénytelepítések: facsoportok, fasorok létesítése, cserjésítés, természetes mezsgyék kialakítása);
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet közeli módon történő kiépítése, felújítása (maximálisan a projekt elszámolható költségeinek 10%-os mértékéig; önállóan nem támogatható tevékenység; támogatás kizárólag a projekt által érintett területek elérést szolgáló utakra adható);
- vadfajok természetvédelmi kártételének megelőzéséhez szükséges infrastruktúra (pl. vad elleni védőkerítés) kialakítása;
- a fajok szabad mozgását szolgáló infrastruktúra kialakítása vonalas létesítmények (közút, vasút) mentén (pl. madárvédő létesítmények, kétéltű terelő-fal, ökológiai átjáró telepítése, felújítása)
- áramvezetékek természetkárosító hatásának mérséklése (pl. szabadvezetékek elbontása, kiváltása földkábellel, vagy más létező vezetékszakasz átépítésével; tartóoszlopok fejszerkezeteinek madárvédelmi szempontú átalakítása; ütközés szempontjából veszélyes közép- és nagyfeszültségű vezetékszakaszok ellátása a madarak figyelmét felhívó "madáreltérítőkkel”; gólyafészek-emelő állványok elhelyezése kisfeszültségű hálózatok oszlopain és a 400 m-en belül található kis- és középfeszültségű vezetékoszlopok szigetelése; műfészkek, költőládák elhelyezése nagyfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira); - Ezen tevékenység az áramszolgáltatók min. a projekt teljes költségvetésének 25%-os hozzájárulása mellett szerepelhet a projektben, melyet együttműködési megállapodás keretében kell rögzíteni.
- fajmegőrzési célú élőhely-fejlesztési beavatkozások (pl. költő-, ill. szaporodó helyek kialakítása);
- a közösségi jelentőségű, ill. védett fajok ex-situ megőrzési programjainak megvalósításához szükséges eszközrendszer és infrastrukturális háttér kialakítása, fejlesztése (összhangban a célfajokra vonatkozó fajmegőrzési programban foglaltakkal);
- adott beruházási elem eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitorozás eszközeinek beszerzése, a fejlesztés szakmai megalapozásához és eredményességnek hosszú távú nyomon követéséhez szükséges adatbázisok beszerzése (együttesen maximálisan a projekt elszámolható költségeinek 5%-os mértékéig);
- A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges területek megvásárlása (A területszerzés mértéke nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 2%-át);
- Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (kizárólag kapcsolódó tevékenységként)
- Védett, ill. védelemre tervezett földtudományi értékek és területek (barlangok, mesterséges üregek, földtani alapszelvények és képződmények, ásvány- és ősmaradvány-lelőhelyek, felszínalaktani értékek) továbbá a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, források és víznyelők valamint ezek természeti környezetének rekonstrukciója, beleértve az alábbiakat:
Barlangbejáratok biztosítása, szükséges állékonyságbiztosítási beavatkozások megvalósítása,
Részben vagy teljesen feltöltődött vagy mesterségesen feltöltött korábban ismert barlangjáratok újra feltárása (törmelékeltávolítás), a további feltöltődést megakadályozó műtárgyak kialakítása
A taposásra különösen érzékeny barlangok, barlangszakaszok állagvédelmét szolgáló műtárgyak (pl. létrák, áthidalások) telepítése,
Barlangok műszaki létesítményeinek korszerűsítése (pl. megrongált, műszakilag elavult vagy a természet- és tájvédelmi szempontokat nem kielégítő barlanglezárások felújítása, átalakítása; barlangokban egykor elhelyezett, korrodált, balesetveszélyes, funkciójukat vesztett vas- és egyéb szerkezetek eltávolítása, a barlang védelme érdekében fenntartandó szerkezetek korszerű anyagokkal történő kiváltása; barlangokban egykor kialakított világítási rendszerek energiatakarékos, a lámpaflóra kialakulását és terjedését minimalizáló átalakításának megvalósítása),
Természet- és/vagy életvédelmi szempontból indokolt új barlanglezárások kivitelezése,
Megrongált barlangszakaszok, barlangi képződmények rekonstrukciója (pl. feliratok, kormozások eltávolítása), egyéb állagmegóvó, rekonstrukciós munkálatok elvégzése,
A mesterséges üregek természeti értékeit és feltárt képződményeit, illetve azok tanulmányozhatóságát, valamint az emberi életet veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó tevékenységek (pl. omlásveszély elhárítása járatbiztosítás révén; bejáratok, aknák denevérbarát lezárása; az üregekben hagyott, ipartörténeti emléknek nem minősülő, zavaró vagy szennyező hatású építmények, berendezések, anyagok stb. eltávolítása),
A mesterséges üregek természeti értékei tanulmányozhatóságának biztosítása érdekében az omlással vagy szándékos tömedékeléssel elzárt mesterséges üregek illetve üregrészek megközelíthetőségének helyreállítása és fenntartása, a leomlott, vagy tömedékelt kőzettömeg eltávolítása, a további omlási folyamat megállításához szükséges műszaki beavatkozások kivitelezése,
Barlangi őslénytani, kultúrtörténeti leletek in-situ megőrzését biztosító beavatkozások, leletmentés,
Földtani alapszelvények és földtani képződmények szabad kőzetfelületeinek tanulmányozhatóvá és bemutathatóvá tétele érdekében a törmelék, a talaj, a növényzet eltávolítását, elhelyezését, új kőzetfelületek kialakítását célzó tevékenységek,
Az alapszelvény, földtani képződmények és felszínalaktani értékek állapotát veszélyeztető tevékenységeket és természeti folyamatokat gátoló, illetve ezek káros hatásainak megszüntetését, megelőzését, mérséklését biztosító műszaki létesítmények (pl. vízelvezető árok, gépjárművel történő megközelítést valamint hulladék lerakását megakadályozó műszaki létesítmények stb.) telepítése,
Az alapszelvényeket, földtani képződményeket és felszínalaktani értékeket veszélyeztető, illetve azok tanulmányozhatóságát fizikai, vagy esztétikai szempontból zavaró létesítmények megszüntetése, elbontása, eltávolítása,
Élet- és/ vagy balesetveszélyesen megközelíthető, tanulmányozható alapszelvények, földtani képződmények és felszínalaktani értékek esetén az élet- és balesetveszély megszüntetését célzó tevékenységek,
A földtani alapszelvényeket, képződményeket, ill. felszínalaktani értéket ért bolygatások, roncsolások (pl. illegális anyagnyerés nyomai) rendezését, megszüntetését szolgáló rekonstrukció megvalósítása,
A földtani alapszelvényeket, képződményeket, ill. felszínalaktani értékeket veszélyeztető antropogén tényezők felszámolása (pl. hulladék elszállítása, az értékek állapotát, tanulmányozhatóságát veszélyeztető létesítmények megszüntetése, elbontása)
A kunhalmot és földvárat ért bolygatások, roncsolások (pl. illegális anyagnyerés nyomai) rendezését, megszüntetését szolgáló rekonstrukció megvalósítása,
A kunhalom területén található élőhelynek nem megfelelő, nem őshonos vagy agresszíven terjeszkedő (inváziós) fajok egyedeinek eltávolítása, illetve az eredeti vegetáció regenerációját elősegítő beavatkozások elvégzése a tervek alapján,
A kunhalmokat és a földvárakat veszélyeztető tevékenységek, illetve ezek káros hatásainak megszüntetését, kiküszöbölését biztosító műszaki létesítmények kivitelezése pl. erózió elleni műtárgyak, kerítés létesítése,
A kunhalmokat és a földvárakat veszélyeztető tényezők megszüntetése (pl. hulladék elszállítása, a megközelítést, illetve a hulladék lerakását megakadályozó műszaki létesítmények telepítése, fennálló, a kunhalmokat és földvárakat veszélyeztető létesítmények megszüntetése, elbontása)
Források, víznyelők természetvédelmi szempontú rekonstrukciója (pl. hulladékeltávolítás, természetes hidrológiai viszonyok visszaállítása,
Adott beruházási elem eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitorozás eszközeinek beszerzése, a fejlesztés szakmai megalapozásához és eredményességnek hosszú távú nyomon követéséhez szükséges adatbázisok beszerzése (együttesen maximálisan a projekt elszámolható költségeinek 5%-os mértékéig);
A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges területek megvásárlása (A területszerzés mértéke nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 2%-át);
2. A természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása, beleértve az alábbiakat:
- a természetvédelmi rendeltetésű területek mezőgazdasági módszerekkel fenntartott élőhelyeinek természetvédelmi kezelése során alkalmazott gépek és eszközök beszerzése,
- a természetvédelmi területkezelés célját szolgáló állatállomány (pl. juh, szarvasmarha, bivaly, ló) fejlesztése (állatvásárlás)
- a természetvédelmi rendeltetésű területek mezőgazdasági módszerekkel fenntartott élőhelyeinek természetvédelmi kezelése során alkalmazott gépek, eszközök és berendezések tárolására, karbantartására, esetleges szervízelésére alkalmas gépszín kialakítása vagy felújítása;
- a kezeléshez szükséges állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése (pl. stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása, a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek, állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő létesítményeinek építése, felújítása, vásárlása létesítése, felújítása);
- természetvédelmi rendeltetésű erdők és "erdő” művelési ágú területek természetvédelmi rendeltetéséhez igazodó célzott kezeléséhez speciális eszközök és gépek beszerzése;
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet közeli módon történő kiépítése, felújítása (maximálisan a projekt elszámolható költségeinek 10%-os mértékéig; önállóan nem támogatható tevékenység; támogatás kizárólag a projekt által érintett területek elérést szolgáló utakra adható);
- adott beruházási elem eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitorozás eszközeinek beszerzése, a fejlesztés szakmai megalapozásához és eredményességnek hosszú távú nyomon követéséhez szükséges adatbázisok beszerzése (együttesen maximálisan a projekt elszámolható költségeinek 5%-os mértékéig);
- a fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges területek megvásárlása (A területszerzés költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 2%-át);
- Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (kizárólag kapcsolódó tevékenységként)
3. A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek, beleértve az alábbiakat:
- a hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő bemutatásához szükséges infrastrukturális háttér kialakítása: pl. egységes megjelenésű tájékoztató táblák kihelyezése, természetvédelmi, ill. Natura 2000 információs pontok kialakítása, tematikus bemutatóhelyek hálózatának kiépítése egy-egy tájegységben;
- Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyfejlesztése (legfeljebb a bemutatásra eső elszámolható költségek 20%-ig)
- a bemutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint a bemutatandó Natura 2000 területekhez és természeti értékekhez kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek, előnyben részesítve az aktív részvételt: szemináriumok, rendezvények, vetélkedők szervezése, kiadványok és oktatóanyagok készítése, elektronikus média felületek kialakítása stb.
- A földtudományi értékek és területek (barlangok, mesterséges üregek, földtani alapszelvények, ásvány- és ősmaradvány-lelőhelyek) továbbá a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, források és víznyelők tanulmányozását, természetvédelmi célú bemutatását lehetővé tevő biztonsági, bemutató és oktató és kiszolgáló létesítmények kialakítása
- Adott beruházási elem eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitorozás eszközeinek beszerzése, a fejlesztés szakmai megalapozásához és eredményességnek hosszú távú nyomon követéséhez szükséges adatbázisok beszerzése (együttesen maximálisan a projekt elszámolható költségeinek 5%-os mértékéig);
- Natura 2000 területek bemutatási tervének elkészítése (kizárólag kapcsolódó tevékenységként)
Nem támogatható tevékenységek különösen:
- új halastó, horgásztó kialakítása, meglévő horgásztó felújítása;
- kizárólag turisztikai, gazdasági igényeket kielégítő beruházások;
- kizárólag az élőhely folyamatos fenntartását szolgáló tevékenységek;
- a fejlesztéshez közvetlenül nem kapcsolódó infrastrukturális elemek (pl. út, parkoló, melléképület) létesítése, felújítása;
- a fejlesztés célját nem szolgáló híd létesítése, felújítása;
- Nem természetvédelmi célú, vad elleni védőkerítés építése (pl. utak, autópályák mentén);
- barlangjáratokban betonozott járófelület kialakítása;
- újabb barlangjáratok, mesterséges üregek kivilágítása (kivéve a jelenleg üzemelő, turizmus számára megnyitott barlangok bemutatott szakaszának bővítését);
- új bányavágatok, aknák hajtása;
- a természeti értékek védelmét, tanulmányozhatóságát vagy biztonságos megközelítését, megismerését nem szolgáló kőzetjövesztés, nyersanyag-kitermelés
- környezetidegen anyagokkal, hulladékkal történő tereprendezések és földmunkák;
- nem természetvédelmi vagy rekonstrukciós célú, illetve tájidegen fajokkal történő növénytelepítések;
- természetes állapotú források foglalása;
- forráshoz kapcsolódó új vizes élőhely kialakítása;
- földtani értéket nem képviselő bányák pusztán bányabiztonsági célú tájrendezése;
- korábban tájrendezett bányák ismételt tájrendezése;(kivéve a tájrendezést követően végzett kutatások alapján újonnan előkerült értékek megmentésére irányuló és bemutatását szolgáló tájrendezés)
- olyan bányák tájrendezése, ahol a tájrendezésnek nem a Kedvezményezett a kötelezettje;
- nagyvadátjáró, tájhíd (viadukt) építése;
- jelenleg épülő úthoz, vasúthoz kapcsolódó beruházások;
- utak környezetvédelmi előírásoknak megfelelő üzemeltetését célzó beruházások (pl. olajfogó műtárgyak);
- út, vasút természetbarát átalakítása keretében madárvédő fasor telepítése;
- mobil békaterelő háló beszerzése és kihelyezése;
- LIFE, vagy más európai uniós finanszírozású program keretében támogatott projektek célterületén megvalósítandó, az érintett projektekével azonos célú beruházások;
- Kereskedelmi szálláshely fejlesztése
A szakmai támogatható tevékenységek esetében támogathatósági korlát nincs (kivéve a fenti felsorolásban külön rögzített %-os korlátot), a tevékenységek szükség szerint kombinálhatóak.
Amennyiben a bemutatási infrastruktúra kialakításának költsége meghaladja a projekt elszámolható költségeinek 15%-át kötelező az intézkedésre meghatározott indikátor1 vállalása. Ebben az esetben a bemutatási és szemléletformálási tevékenységeket az operatív program intézkedései alapján csoportosított, a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai támogatható tevékenységek szerint elkülönítetten kell szerepeltetni.
Amennyiben a természetvédelmi terület-kezelési infrastruktúra fejlesztésének költsége meghaladja a projekt elszámolható költségeinek 15%-át, az operatív program intézkedései alapján csoportosított, a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai támogatható tevékenységek szerint elkülönítetten kell szerepeltetni, és meg kell határozni ezen támogatható tevékenység hozzájárulását a projekt, ill. a prioritástengely vonatkozó indikátoraihoz
A támogatható tevékenységek és költségeinek bemutatására és alátámasztására vonatkozóan a Projekt Megalapozó Tanulmány és a Megvalósíthatósági Tanulmány útmutatóinak instrukciói követendőek.
A támogatásból esetlegesen keletkező gazdasági előnyöket a gazdasági tevékenységnek nem minősülő támogatható tevékenységekre kell fordítani.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉFK-ban nevesített projektek támogatás igénylői:
- jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek esetén helyi civil szervezetek vagy önkormányzatok együttműködő partnerként való bevonása szükséges.
Konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés esetén: védett természeti területek természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatóságok); 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok), civil szervezetek, önkormányzatok
- A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek esetén: civil szervezetek, önkormányzatok
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. pontja szerinti Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
- amely a hatályos ÉFK-ban támogatást igénylőként nincs nevesítve az adott projektre vonatkozóan.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2020. december 31-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb a hatályos ÉFK-ban meghatározott összeg lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum a hatályos ÉFK-ban meghatározott összeg.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/node/56707
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum