Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás / VP-3-17.1.1-16
Kiíró:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2021
Tárgymutató:
mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás / VP-3-17.1.1-16
Pályázhat:
mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően közvetlen támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A Felhívás címe:
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
A Felhívás kódszáma:
VP3-17.1.1-16

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről - mely egyúttal kifizetési igénylés is - a jogszabályban meghatározott határidőn belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a mezőgazdasági kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának enyhítése érdekében a korábbi években folyamatosan kialakított kockázatközösségi rendszer fenntartása szükséges. A mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, valamint az érintettek arányos felelősségvállalása jellemzi a több pillére épülő struktúrát.
A komplex kockázatkezelést a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban: Mkk tv.) foglalja egységes szerkezetbe. A korábbi nemzeti agrárkár-enyhítési rendszert felváltotta egy új, összetettebb intézkedéscsomag, amely a továbbfejlesztés mellett új elemként bevezette a piaci biztosításokra vonatkozó támogatási konstrukciót is.
Jelenleg a magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két pillérre épül:
I. pillér: notifikált állami támogatást tartalmazó agrárkár-enyhítési rendszer, mely a növénytermesztés legfontosabb természeti és időjárási kockázatait kezeli
II. pillér: a legfontosabb természeti és időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás növénytermesztéssel foglalkozó termelők részére
Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki. A kialakított biztosítási portfólió a hazai igényekhez, tapasztalatokhoz igazodva a korábban hagyományos mezőgazdasági biztosításokat kibővítette, átstrukturálta. Az intézkedés bevezetésével kibővül a biztosított növénykultúrák, illetve káresemények palettája és növekszik a biztosítással lefedett területek aránya is. Az intézkedés által a termelők gazdálkodása kiszámíthatóbbá válik, amely jelentősen ösztönzi a biztosítás megkötésére irányuló szándékot.
A magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer II. pillérét alkotó biztosítási díjtámogatás 2012-es bevezetése óta dinamikusan fejlődik.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési prioritáshoz3, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
3 Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása - keretösszege a Vidékfejlesztési Program 17.1.1. számú, a Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás című műveletéhez 23,7 Mrd Ft.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 4 Mrd Ft, mely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik.
Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: szakaszonként 7000 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1012/2016. (I.20.) Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 17.1.1. számú, a Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.
A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk. tv.-ben, valamint az e Felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a továbbiakban: biztosítási szerződés) díjához - mint megvalósulás során felmerülő költség - nyújtott támogatás.
A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások:
Az "A" típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás
Az "A" típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) őszi fagykár
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár,
i) tűzkár.
A módozatban releváns kultúrák jegyzékét a 2. számú Melléklet tartalmazza.
A "B" típusú mezőgazdasági biztosítás
A "B" típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. számú Mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
a) jégesőkár,
b) téli fagykár,
c) őszi fagykár
d) viharkár,
e) tűzkár.
A "C" típusú mezőgazdasági biztosítás
A "C" típusú mezőgazdasági biztosítás az "A" típusú és a "B” típusú mezőgazdasági biztosítási konstrukcióban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza, melynek keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) őszi fagykár
f) tavaszi fagykár,
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár,
i) tűzkár.
A fenti módozatokban releváns növénykultúrákat és a hozzá tartozó hasznosítási kódot a 2. számú Melléklet tartalmazza.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően közvetlen támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a támogatást igénylő abban az esetben, amennyiben egységes kérelme nem felel meg az egységes kérelemről szóló rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, vagy benyújtási szabályoknak.
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól 2021. december 31-ig tart.
Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján évente jogosult, az Egységes kérelem felületén keresztül támogatási kérelem - mely egyúttal kifizetési igénylés - benyújtására.
A támogatási kérelmek benyújtására a tárgyévi egységes kérelemről szóló rendeletben meghatározott, az Egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban van lehetőség.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
A támogatás folyósítása az eljárási tv. 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség(megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65%-a.
Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül azzal, hogy a rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése az alábbi sorrendben történik:
1. ”C” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig,
2. “B” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig,
3. “A” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 55%-áig,
4. Mindhárom biztosítási szerződés 1-3. pont szerint csökkentett támogatási intenzitásának további csökkentése, egymáshoz képest azonos mértékben, az "A" típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a "B” és "C” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 30%-ig.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57633
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum