Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) vásárlásának támogatása / PEDELEC-2020
Kiíró:
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
11/27/2020, 01/01/2021, 01/29/2021, 02/26/2021, 04/02/2021, 04/30/2021, 06/04/2021, 07/02/2021, 07/30/2021, 09/03/2021, 10/01/2021, 10/29/2021
Érvényes:
10/29/2021
Tárgymutató:
elektromos rásegítésű kerékpár
Pályázhat:
az a természetes személy, aki
a) rendelkezik magyarországi lakóhellyel;
b) a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőleg legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszonnyal / megbízási jogviszonnyal vagy vállalkozói jövedelemmel rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
PEDELEC-2020

"Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) vásárlásának támogatása"

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé, melynek célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának-, ezen keresztül a település levegőszennyezettségének csökkentése. Addicionális várható eredmény a járművek területfoglalásának csökkenése, ezzel javuló települési életminőség. A program fő célja az autóval munkába járók kerékpáros közlekedésre váltásának ösztönzése. A program járulékos haszna továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javulása.
A program nem nyújthat támogatást olyan felhasználáshoz, mely a fentieknek nem felel meg, emiatt elsősorban hivatásforgalmi felhasználás támogatható.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.
A támogatási program lebonyolítását azt IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 6200-10.700 db.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Támogató 10032000-00322654-00000165 fizetési számláján lévő forrás, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosított a Támogató részére. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Jogosult pályázatot benyújtani az a természetes személy, aki
a) rendelkezik magyarországi lakóhellyel;
b) a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőleg legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszonnyal/megbízási jogviszonnyal vagy vállalkozói jövedelemmel rendelkezik.

3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki
a) nem természetes személy;
b) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel);
c) nem tudja igazolni a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőlegesen a 3 hónapos folyamatos munkaviszonyt/megbízási jogviszonyt/rendszeres havi vállalkozói jövedelmet;
d) a pályázat benyújtását megelőzően az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzést már végrehajtotta;
e) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
f) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, vagy tulajdonosa;
g) az államháztartásról szóló CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjában szerepeltetett személyek
h) az a regisztrált kereskedő, aki az elektromos rásegítésű kerékpárt a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni.
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található "Regisztrált kereskedők listáján" (https://elektromobilitas.ifka.hu) szereplő kereskedőtől beszerzett, jelen pályázati kiírás I/4.1. pontjában előírt műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke:
- Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 400 000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 90 000 forint.
- Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 900 000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 150 000 forint.
A támogatással beszerezhető elektromos rásegítésű kerékpár darabszáma maximum 1 db, személyenként legfeljebb 1 db pályázat nyújtható be.
Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett munkaviszonnyal/megbízási jogviszonnyal/lakóhellyel rendelkezik.
A támogatást a Támogató az elszámolás jóváhagyását követően - a Kedvezményezett és a regisztrált Kereskedő között megkötött Engedményezési szerződés alapján - a regisztrált Kereskedő részére folyósítja.
A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos rásegítésű kerékpár nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt. Az elektromos rásegítésű kerékpár végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a Kedvezményezett által kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla fizetendő összege minimum a támogatás összege.

4.1. Az elektromos rásegítésű kerékpárokra vonatkozó műszaki követelmények
Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak megfelelő, 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű̋, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, legalább 26" (összecsukható kerékpár esetén legalább 16") kerékméretű kerékpárokra lehet igényelni, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű̋ sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné́ a 25 km/h sebességet, a motor leáll.
További műszaki követelmények:
- kerékpár maximális tömege: 30 kg;
- külső gumi maximális szélessége: 60 mm;
- kerékpáron gázkar nem lehet;
- akkumulátor nem tartalmazhat ólmot.
A fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárok tájékoztató jellegű listája a pályázati portálon a https://elektromobilitas.ifka.hu elérhetőségen található meg. A támogatást kizárólag a fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet igénybe venni. Az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak és műszaki követelményeknek való megfelelést a regisztrált kereskedőnek igazolnia kell (gyártói nyilatkozat/tanúsítási jegyzőkönyv).
A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.

4.2. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos rásegítésű kerékpár esetében a beszerzés időpontjában érvényes bruttó vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. kiegészítő lámpa, kosár/csomagtartó, pótalkatrész, kerékpáros sisak és ruházat, kerékpáros sebesség- és kilométermérő, kerékpár szállítási költsége, szervízdíj, egyéb felszerelések költsége).

II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
van lehetőség az alábbi időszakokban:
1. szakasz 2020. 11. 23. és 2020. 11. 27. között
2. szakasz 2020. 12. 28. és 2021. 01. 01. között
3. szakasz 2021. 01. 25. és 2021. 01. 29. között
4. szakasz 2021. 02. 22. és 2021. 02. 26. között
5. szakasz 2021. 03. 29. és 2021. 04. 02. között
6. szakasz 2021. 04. 26. és 2021. 04. 30. között
7. szakasz 2021. 05. 31. és 2021. 06. 04. között
8. szakasz 2021. 06. 28. és 2021. 07. 02. között
9. szakasz 2021. 07. 26. és 2021. 07. 30. között
10. szakasz 2021. 08. 30. és 2021. 09. 03. között
11. szakasz 2021. 09. 27. és 2021. 10. 01. között
12. szakasz 2021. 10. 25. és 2021. 10. 29. között

Figyelem! A nem megfelelő időszakban benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

1.1 Segítségnyújtás
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a https://elektromobilitas.ifka.hu/ weboldalon érhetők el.
Levelezési cím:
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.,
1387 Budapest, Pf.: 17.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:
e-mailcím: elektromobilitas@ifka.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő: hétfőtől péntekig: 10:00-14:00
telefonszám: +36 70 522 10 10
https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/medias/4/1_sz_mad_pedelec_palyazatikiaras_elektromospedelecbeszerz.pdf

1_sz_mad_pedelec_palyazatikiaras_elektromospedelecbeszerz.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum