Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Települési hulladéklerakók rekultivációját támogató pályázati kiírások / DAOP-2009-5.2.1.E, ÉAOP-2009-5.1.2.C, KDOP-2009-4.1.1.B, KMOP-2009-3.3.2, NYDOP-2009-4.1.1.C
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
04/30/2010, 05/14/2010
Érvényes:
04/30/2010
Tárgymutató:
települési hulladéklerakók rekultivációja
Pályázhat:
- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, (KSH 321)
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (KSH 364)
- központi költségvetési szervek
- Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvető céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelő közszolgáltatási szerződéssel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
04/19/2010Módosult a KDOP-2009-4.1.1.B kódszámú pályázati kiírás A KDOP-2009-4.1.1.B kódszámú, Települési szilárd hulladéklerakók, dögkutak, földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja című pályázati kiírás a „B. Pályázók köre” pontban kiegészítésre került a köztestület által felügyelt költségvetési szervekkel. A módosítással egyidejűleg a pályázat benyújtási határideje 2010. május 14-re módosult.
02/22/2010Módosult a KMOP-2009-3.3.2. kiírások benyújtási határideje Február 22-én a KMOP-2009-3.3.2. Települési hulladéklerakók rekultivációja c. konstrukció benyújtási határideje 2010. március 22-ről 2010. április 30-ra változott.
01/25/2010Javított kitöltő program a hulladéklerakók rekultivációját támogató kiírásokhoz Megjelent a DAOP-2009-5.2.1.E, ÉAOP-2009-5.1.2.C, KDOP-2009-4.1.1.B, KMOP-2009-3.3.2, NYDOP-2009-4.1.1.C kódszámú, "Települési hulladéklerakók rekultivációja" című pályázati kiírásokhoz tartozó kitöltő-program javított verziója.
01/19/2010Kitöltő program a hulladéklerakók rekultivációját támogató kiírásokhoz Megjelent a DAOP-2009-5.2.1.E, ÉAOP-2009-5.1.2.C, KDOP-2009-4.1.1.B, KMOP-2009-3.3.2, NYDOP-2009-4.1.1.C kódszámú, "Települési hulladéklerakók rekultivációja" című pályázati kiírások kitöltő programja.A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A KDOP-2009-4.1.1.B kódszámú, Települési szilárd hulladéklerakók, dögkutak, földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja című pályázati kiírás a "B. Pályázók köre" pontban kiegészítésre került a köztestület által felügyelt költségvetési szervekkel. A módosítással egyidejűleg a pályázat benyújtási határideje 2010. május 14-re módosult.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
Települési hulladéklerakók rekultivációja
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, dögkutak
rekultivációja
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
Települési szilárd hulladéklerakók, dögkutak, földmedrű települési folyékony hulladék
fogadóhelyek rekultivációja
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
Települési hulladéklerakók rekultivációja
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése
c.
pályázati kiírásokhoz
Kódszám:
DAOP-2009-5.2.1.E
ÉAOP-2009-5.1.2.C
KDOP-2009-4.1.1.B
KMOP-2009-3.3.2
NYDOP-2009-4.1.1.C

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
A régió településein bezárt vagy felhagyott települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetők (pl. dögtér, dögkút, állati hulladékkezelő üzemi lerakója) és földmedrű folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációjával a környezetszennyezés csökkentése.
Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel, térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakókat.
A hulladéklerakók egy részének rekultivációja megvalósul az ISPA programból vagy a Kohéziós Alapból támogatott térségi hulladék-programok keretein belül. További megoldatlan problémát jelent azonban a kisebb, önkormányzati hatáskörű szilárdhulladéklerakók, földmedrű folyékony hulladéklerakók és dögkutak rekultivációja, ezért az egészséges és megfelelő környezeti állapot biztosítása érdekében meg kell teremteni ezek felszámolásának lehetőségét.

A2. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben (Mrd Ft)
OP A komponens keretében rendelkezésre álló források (Mrd Ft)
DAOP 5.2.1./E 0,505
ÉAOP 5.1.2./C 1,76
KDOP 4.1.1./B 0,8
KMOP 3.3.2. 0,847
NyDOP 4.1.1./C 0,45
Összesen: 4,362
Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatható pályázatok várható száma
OP A komponens keretében támogatható pályázatok várható száma (db)
DAOP 5.2.1./E 9
ÉAOP 5.1.2./C 28
KDOP 4.1.1./B 8
KMOP 3.3.2. 10
NyDOP 4.1.1./C 6
Összesen 61

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Általános, minden régióra érvényes pályázói kör:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, (KSH 321)
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (KSH 364)
- központi költségvetési szervek
- Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvető céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelő közszolgáltatási szerződéssel
- köztestület által felügyelt költségvetési szervek
A pályázat benyújtására konzorciumban is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhat:
- Magyar Közút Nzrt.
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében!
Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az 1988. I. tv 29.§ (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt!"

B1. Székhely
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, a B pontban meghatározott kedvezményezettek pályázhatnak.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Az NFÜ által előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó előírások az Általános feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában találhatóak.

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Az egészségre ártalmas, műszakilag nem megfelelő bezárt illetve felhagyott:
- Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, felszámolása (TSZH);
- Állati hulladék lerakók (dögkutak, dögterek, üzemi lerakók) felszámolása, közvetlen környezetük rekultivációja;
- Települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat) érintő helyi szintű rekultivációs programok elvégzése (TFH),
A fenti tevékenységeken belül támogatható:
- Rekultivációs munkálatok végzése (amennyiben az illetékes hatóság kétütemű rekultivációt határoz meg, úgy csak a rekultiváció első üteme kerülhet támogatásra):
- Rekultivációs rétegrendhez szükséges anyagbeszerzés;
- Rekultivációs rétegrend kialakítása;
- Vízelvezető rendszer kialakítása (csak TSZH lerakó és TFH leürítőhely esetén);
- Depóniagáz-gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt);
- Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése (csak TSZH lerakó és TFH leürítőhely esetén, amennyiben a szennyezés terjedését megelőzendően ez a leginkább költséghatékony megoldás);
- Egyéb kapcsolódó tevékenységek: elszállítás, ártalmatlanítás, tereprendezés ill. tájba illesztés
Fenti támogatható tevékenységek kombinációja

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D.1. Támogatás formája
A Projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
D.2. Támogatás mértéke
OP Mérték
DAOP 5.2.1./E 90%
ÉAOP 5.1.2./C 90%
KDOP 4.1.1./B 85%
KMOP 3.3.2. 90%
NyDOP 4.1.1./C 90%
A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve.
A maximálisan igényelhető támogatási mérték megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
A projekt egészére vonatkozóan a jelen pályázat keretében elszámolható költségek mértékének, és az az alapján nyújtható támogatás összegének megállapítására az Európai Bizottság 4. számú munkadokumentuma alapján készített, a jelen pályázati útmutató 1. számú mellékletének - Megvalósíthatósági Tanulmány - szerves részét képező "Módszertani útmutató költség-haszonelemzéshez - ROP támogatáshoz (CBA)" (2. sz. melléklet) ad módszertani útmutatást.

D.3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege (millió Ft):
OP Minimum Maximum
DAOP 5.2.1./E 10 100
ÉAOP 5.1.2./C 5250
KDOP 4.1.1./B 10 200
KMOP 3.3.2. 10 100
NyDOP 4.1.1./C 10 400

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Az általános adminisztratív információkat az Általános Feltételek c. dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.
A támogatott pályázatok kiválasztása egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik.

E.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap papír alapú, nyomtatott változatának minden oldalon egyezően tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódot és az ahhoz kapcsolódó karakterláncokat. A Pályázatot oldalszám-hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, és folyamatos oldalszámozással ellátott formában szükséges benyújtani.
A CD/DVD-n a megvalósíthatósági tanulmány elektronikus változata mellett, csak az az XDat fájl szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító számai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkódokkal/karakterláncokkal!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen, .xdat formátumban rögzítve), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni:
Dél-alföldi Operatív Program DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Észak-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ROP KSZ
4028 Debrecen, Simonyi út 14
Közép-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Közép-magyarországi Operatív Program Pro Regió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Nyugat-dunántúli Operatív Program Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és a CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát és címét ("Hulladékrekultiváció"), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó megfelelő tartalmáról!
Kérjük, a pályázati dokumentáció előlapján jelölje "E"-vel az eredeti példányt és "M"-mel a másolati példányokat. Az előlapokon szerepeljen a pályázati kiírás kódja és a pályázat címe.
A pályázatok benyújtása az egyes régiókban az alábbi táblázatban szereplő időpontokig lehetséges:.
OP Benyújtás kezdete - Benyújtás vége
DAOP 5.2.1. E 2009. december 15. - 2010. április 30.
ÉAOP 5.1.2. C 2009. december 15. - 2010.április 30.
KDOP 4.1.1.B 2009. december 15. - 2010. május 14.
KMOP 3.3.2. 2009. december 15. - 2010.április 30.
NyDOP 5.1.5. A 2009. december 15. - 2010. február 15.
A pályázatok elbírálása egyszerre történik a beadási határidő lejártát követően.
A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
http://www.nfu.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Projekt adatlap
Adatlap kitöltési útmutató
Költségvetési tábla
Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez
ROP_altalanos_feltetelek
ROP_MT_rekulti_utmutato_0930Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum