Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2021 / LSER2021
Kiíró:
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Határidő:
03/14/2021
Érvényes:
03/14/2021
Tárgymutató:
elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2021 / LSER2021
Pályázhat:
azon fenntartók pályázhatnak, akik vállalják az elemi rehabilitációs szolgáltatást létrehozását és működtetését
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása
látássérült személyek számára 2021 / LSER2021

Pályázati Felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet
"Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2021"
(LSER2021) címmel
A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése és felhatalmazása alapján

A Felhívás és Útmutató tévesen tartalmazza az NSZI számlaszámát, amelyre a pályázati díjat kell elutani. A helyes számlaszám a következő: 10032000-00362416-00000000

Nyílt nap
A Támogató az LSER2021-es pályázattal kapcsolatban online nyílt napot szervez 2021. február 10-án, 10:00 órától. Regisztrálni az lser2021@nfszk.hu e-mailcímen lehet e-mailcím megadásával. A nyílt nap kezdőidőpontja előtt 10 perccel korábban küldeni fogjuk a GoogleMeets-es videokonferencia linkjét!
A pályázat hivatkozási száma LSER2021
A pályázat kiírója
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat célja
Jogszabályi háttér:
1. Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján (továbbiakban FOT)
2. 490/2020, (XI.11) Korm. Rendelet a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról (továbbiakban Rendelet)
A pályázati program célja a Rendelet előírása alapján a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás létesítése, bővítése és működésének biztosítása.
A pályázati programban előírt célok teljesítését, a szakmai támogatását és felügyeletét az NSZI elemi rehabilitációs módszertani központja látja el.
Alcélok: A meglévő elemi rehabilitációs központok eszközparkjának bővítése, új elemi rehabilitációs szolgáltató pontok létrehozása, további szakemberek bevonása, képzése az elemi rehabilitációs szolgáltatásba.
A pályázók köre
A programra - párt és államháztartáson belüli intézmény kivételével - azon fenntartók pályázhatnak, akik vállalják az elemi rehabilitációs szolgáltatást létrehozását és működtetését.

Rendelet 11. § (1)
A fenntartó régió ellátására pályázik, amelyben vállalja egy elemi rehabilitációs központ létrehozását.
A konvergencia régiókban régiónként maximálisan 2 fenntartó, a közép-magyarországi régióban maximum 3 fenntartó elemi rehabilitációs szolgáltatása, így összesen 15 fenntartó pályázata kerül támogatásra. A közép-magyarországi régióban az igények alapján - Pest megyében - 2 szolgáltatópont létrehozása kerül támogatásra.

Rendelet 17. § (5)
FONTOS! A pályázatot a fenntartó nyújtja be az NSZI-hoz. Egy fenntartó több régió ellátására is pályázhat, de régiónkét csak 1 pályázatot nyújthat be. Amennyiben több ellátási területre pályázik a fenntartó, akkor régiónként külön pályázatot kell benyújtania.
Abban az esetben, ha a fenntartó a pályázat benyújtásakor még nem működtet elemi rehabilitációs szolgáltatást, a pályázat benyújtásával vállalja - annak pozitív elbírálása esetén - a szolgáltatás létrehozását és működtetését.

Támogatható programok, támogatás mértéke
Szakmai tevékenység ellátása
A pályázónak az alábbiakban felsorolt szolgáltatási modulokat kell nyújtania a pályázatba bevont szakemberek kompetenciáinak megfelelően:
- rehabilitációs felmérés,
- rehabilitációs intervenció,
- funkcionális látásvizsgálat, látástréning,
- tájékozódás és közlekedés
- mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása,
- kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása,
- adaptált gépírás-oktatás,
- tapintható írás-olvasás-tanítás,
- esetkezelés és klienskoordináció,
- pszichológiai szolgáltatás
Az alábbi szolgáltatási elemekkel kiegészítheti a pályázó a szolgáltatását, ha rendelkezik a megfelelő végzettségű szakemberrel.
Siketvak személyek ellátása esetén:
- funkcionális hallásvizsgálat,
- hallástréning,
- alternatív kommunikációs eszközök, módszerek használata
Társult fogyatékosság esetén:
- sérülés-specifikus állapotfelmérés és módszertani tanácsadás

Szolgáltatás népszerűsítése, szolgáltatásfejlesztés
Nem kötelezően megvalósítandó, választható tevékenységek az alábbiak:
- PR termékek előállítása
- Szakmai konzultációk
- Lakossági fórumok, érzékenyítő tréningek tartása
- Disszeminációs rendezvények szervezése

Szolgáltatás működtetése, fenntartása
A pályázó az elemi rehabilitációs szolgáltatásra használt helyiség(ek) fenntartására, üzemeltetésére igényelhet támogatást. Amennyiben az ingatlanon belül több szolgáltatást üzemeltet, úgy arányosan kell a költségeket megállapítani.
A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 600 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NSZI között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.
Forrás megnevezése: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása. ÁHT azonosító: 385595

Rendelet 5. § (1)-(2)
A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás éves kerete legfeljebb 60 000 szolgáltatási óra, személyenként legfeljebb évi 300 szolgáltatási óra (a továbbiakban: évi személyi órakeret).
Az évi személyi órakereten felül további 100 kiegészítő szolgáltatási órát vehet igénybe
1. a) a Fot. 21/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kortikális látássérült személy,
2. b) a halmozottan sérült személy,
3. c) a siketvak személy és
4. d) a speciális szolgáltatási modult igénylő látássérült személy.
Önrész vállalása nem feltétel.
1.1. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
1.2. Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 35 000 000 Ft

Rendelet 16. § (2)
Az elemi rehabilitációs központ és az elemi rehabilitációs szolgáltatópont működéséhez nyújtott támogatás alaptámogatásból, kiegészítő és fejlesztési támogatásból áll.
A pályázati program megvalósítási időszaka
2021. április 1.-2024. március 31.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.
A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a - a beadási határidő lejárta utána - a beadott pályázat elutasításra kerül!
A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott e-mailcímre is megkapják!
A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat
A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1138 Budapest, Váci út 191.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!
FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag e-mailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!
A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:
1. Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:
Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

2. Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:
Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.
Pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!
A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!
Benyújtási határidő: 2021. március 14.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.
További információ
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
E-mail: lser2021@nfszk.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a http://www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/lser2021Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum